OSOBLAŽSKO | MAS obdržela 8. října zprávu o schválení standardizace na nové plánovací období, takže nic nebrání místním aktérům plánovat budoucí oblasti podpory pro rozvoj území.

„Jelikož ale dosud nejsou přesně známé alokace prostředků, ani přesné zaměření podpor ze strany řídících orgánů jednotlivých Operačních programů, MAS připravuje svou strategii obecně. Analytické podklady pro tvorbu strategie, které byly podpořeny dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje má MAS připravené pro další využití,“informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Projekty schválené k podpoře z Programu rozvoje venkova stále prochází administrací, MAS mimo jiné kontroluje zadávání veřejných zakázek dle pravidel PRV. Pracovníci místní akční skupiny konzultují projektové záměry možných žadatelů ve výzvách IROP a věří, že vymezené alokace na jednotlivé výzvy budou v území účelně využity.

 

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.