OPAVA | Opavští záchranáři převzali dnes, v pondělí 11. listopadu 2019 dopoledne významný dar z rukou primátora statutárního města Opavy, Tomáše Navrátila. Jedná se o nový multifunkční přístroj Corpuls 3 v hodnotě téměř šesti set šedesáti tisíc korun. V rámci své návštěvy opavské základny ZZS si primátor prohlédl zásahovou techniku a nový přístroj umístil přímo do zásahového vozidla.

Foto: ZZS MSK

„Velmi si vážíme aktivní podpory ze strany statutárního města Opavy. Přístroj přispěje k dalšímu zvýšení kvality při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zařazujeme jej do výbavy vozidla rendez-vous lékařské posádky v Opavě, která obsluhuje území města a blízké okolí a bude tak skutečně sloužit občanům Opavy“, sdělil ředitel územního odboru ZZS MSK Opava, Petr Černohorský.

K pacientům na území města Opavy je vyjíždí jedna posádka lékařská posádka rendez-vous a tři týmy rychlé zdravotnické pomoci. Zasahují přitom u osob všech věkových kategorií s tělesnými i psychiatrickými onemocněními, úrazy, stejně jako u porodů a resuscitací. U řady pacientů je nutné kromě fyzikálního vyšetření i sledování, záznam a kontrola řady parametrů, či život zachraňujících výkonů.

Přístroj Corpuls 3 představuje vzhledem k vybavení a modulární konstrukci ideální prostředek, splňující všechny výše uvedené požadavky. Je určen nejen pro měření a kontrolu životních funkcí pacienta, ale i pro defibrilaci, kardioverzi, kardiostimulaci, EKG, modulární měření oxymetrie, kapnometrie a krevního tlaku. Umožňuje analýzu, uchování a přenos získaných dat. Je klíčovou pomůckou v péči o kriticky nemocného pacienta v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Primátor Tomáš Navrátil
„Jsem moc rád, že jsme mohli přispět na pořízení zařízení, které pomůže zachraňovat lidské životy. Samozřejmě všichni doufáme, že to nikdy nebudeme potřebovat. Ale nikdy nevíme, kdy se něco nám nebo našim blízkým přihodí. Přeji si, ať se toto zařízení pokaždé rychle dostane tam, kde může pomoci,“ uvedl Primátor Tomáš Navrátil

Na přístroj Corpuls 3 přispělo statutární město Opava částkou 600 000 Kč, zbylá část byla uhrazena z rozpočtu ZZS MSK.

Zdroj: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK