BRUNTÁL | Rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího vyšetření konečníku a tlustého střeva se dočkali pacienti Podhorské nemocnice. Zdravotnické zařízení zakoupilo pro gastroenterologickou ambulanci interního oddělení v Bruntále nový videokolonoskop.

Foto: Podhorská nemocnice

Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, přišla na 500 tisíc korun a doplnila stávající endoskopickou sestavu ambulantního pracoviště – tedy endoskopickou věž, gastroskop a kolonoskop.

Moderní přístroj je určen k provádění základních výkonů při podezření na zánětlivé, nádorové, nebo jiné onemocnění tlustého střeva. „Nový přístroj nám umožní udržet dosažený standard v diagnostice a léčbě onemocnění tlustého střeva. Rakovinou tlustého střeva onemocní v České republice ročně zhruba 4,5 tisíce mužů a 3,3 tisíc žen. Tato čísla jsou alarmující a bez včasné diagnostiky není léčba možná,“ říká gastroenterolog Podhorské nemocnice MUDr. Petr Ondráček s tím, že Centrum péče o zažívací trakt Podhorské nemocnice má statut Centra pro screening kolorektálního karcinomu, přičemž tento status uděluje Komise pro screening kolorektálního karcinomu ministerstva zdravotnictví ČR.

Zakoupený přístroj odpovídá nejvyššímu požadovanému standardu v diagnostice a léčbě onemocnění konečníku a tlustého střeva svými technickými parametry v čele s vysokou kvalitou zobrazení a možností dokumentace ukládat do systému EPACS, což je výměna obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými privátními lékaři v rámci zdravotnického systému České republiky. „Nový přístroj je na kvalitativně podstatně vyšší úrovni než minulý přístroj. Námi prováděné koloskopické diagnostické a terapeutické výkony budou tedy efektivnější a pro pacienta bezpečnější,“ uvádí MUDr. Ondráček a dodává, že přístrojem měsíčně vyšetří zhruba 100 ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Podhorská nemocnice trvale investuje do nové přístrojové techniky. „Za dobu působení ve skupině AGEL bylo v Podhorské nemocnici proinvestováno přes 100 miliónů korun, které směřovaly například na modernizaci rehabilitačního oddělení, modernizaci oddělení ošetřovatelské péče a sociální služby, digitalizaci a přestěhování oddělení radiodiagnostiky, modernizací laboratoře i nákupu nových sanitek,” sdělil předseda představenstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Soušek.

Zdroj:  Podhorská nemocnice