RÝMAŘOV | V těchto dnech byly dokončeny dvě výměny lávek přes Podolský potok – již dříve byla vyměněna lávka mezi ulicemi Žižkova a U Potoka (u chráněného bydlení Sagapo, p.o.), nyní se vyměnila také lávka mezi ulicemi Bartákova a Mlýnská.

Foto: MěÚ Rýmařov

Stavební práce zahrnovaly demontáž stávajících lávek, dodávku nových nosníků, na něž se na místě přivařila samotná konstrukce lávky, která pak byla pomocí jeřábu osazena na místo. Poté bylo provedeno nové zábradlí a osazeny ocelové pochozí rošty.

Práce provedla rýmařovská firma, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 968 670,27 Kč vč. DPH.
Město nechává postupně zpracovat i u ostatních mostů a lávek mostní prohlídky, na základě kterých pak vyplyne nutnost údržby nebo opravy stávajících objektů.

Zdroj: Foto: MěÚ Rýmařov