KRNOV | Lávka pro pěší přes železniční trať v blízkosti nádraží bude v úterý 27. března uzavřena. Specializovaná stavební firma zde bude provádět opravu jedné z podpěr schodiště. Důvodem je koroze, která značně oslabuje ocelovou konstrukci z roku 1909. Pro chodce to znamená, že budou muset využít obchozí trasu přes sousední most.

Foto: MěÚ Krnov

„Firma provede výměnu horní příčle krajní rámové podpěry, která se nachází na konci schodiště ve směru od ulice Nádražní. Oprava by měla trvat jen jeden den, smluvený termín však může změnit nepříznivé počasí. V týdnu od 26. do 29. března by ale k opravě dojít mělo,“ uvedla Zdena Šarmanová z oboru správy majetku města.

V současnosti město připravuje rekonstrukci celé lávky. V nejbližší době zadá zpracování projektové dokumentace, na níž naváže samotná realizace. Jestli k ní dojde ještě letos, nebo příští rok, bude záležet na dokončení projektu a finančních možnostech města.

Ocelová nýtovaná lávka příhradové konstrukce byla vybudována v roce 1909, aby v rámci provozu společnosti Moravsko-slezská centrální dráha spojovala Nádražní ulici s nově budovanou kruhovou výtopnou zařízení strojní služby pro údržbu železničních vozidel. Šedesát metrů dlouhá lávka se skládá ze schodiště ve směru od Nádražní ulice, dvou třicetimetrových polí širokých dva metry a schodiště vedoucího do Bruntálské ulice. Na konci minulého století vznikly dohady, kdo je jejím vlastníkem, a to z důvodu údržby. Majetkem města se stala v roce 1999 a od té doby ji spravuje společnost Technické služby Krnov. Lávka prochází pravidelnými prohlídkami a nezbytnou údržbou, zatím poslední oprava proběhla v roce 2016, kdy byla vyměněna mostovka z dřevěných fošen a také část madel.

Zdroj: MěÚ Krnov