BRUNTÁL | Rekonstrukce mostu a lávky přes Černý potok mezi ulicemi Květnou a Lidickou byla dokončena v časovém předstihu, ačkoliv se jednalo o technicky, organizačně i finančně velmi náročnou investiční akci.

Foto: MěÚ Bruntál

Původní most nebyl rekonstruován desítky let podobně jako nedaleká lávka. Vzhledem k nedobrému technickému stavu obou objektů bylo rozhodnuto, že budou postaveny prakticky nové. I když byly práce zahrnuty do jedné investiční akce, město dbalo na to, aby bylo v jejich průběhu zachováno přímé pěší spojení mezi oběma lokalitami.

Požadavkem tedy bylo realizovat nejprve most a následně lávku a současně provést veškeré práce v co nejkratším možném termínu.

Samotné práce na rozsáhlé stavební akci začaly v červenci 2019. Přestože měly podle smlouvy trvat osm měsíců, dodavatel se zavázal dílo dokončit do konce roku, což se podařilo: v pátek 20. prosince byly slavnostně otevřeny jak nový most, tak lávka přes Černý potok.

„Není mnoho stavebních akcí, které si vyžadují vynaložení podobného úsilí. U mostů je na prvním místě bezpečnost, takže vše musí být provedeno maximálně kvalitně a precizně – přitom jde o čas, protože oprava mostu je vždy spojena s tím, že lidé k sobě mají delší a složitější cestu. Proto jsem nesmírně ráda, že akce byla dokončena v předstihu nejen před smluvním termínem, ale i před vánočními svátky. Realizaci přálo počasí, ale především je tato akce příkladem odpovědného přístupu všech, kteří se na ní podíleli,“ komentovala dokončení rekonstrukce místostarostka města Hana Šutovská.

Založení mostu, opěr i opěrných zídek je tvořeno železobetonovými základovými pasy na vrtaných mikropilotách, vetknutých do horniny. Provozně je most koncipován jako jednopruhový, obousměrný, s jednostranným chodníkem pro pěší.

Vzhledem k uvedenému požadavku zachování pěšího provozu v průběhu prací byla hlavní nosná konstrukce původní lávky přemístěna o cca 5 m ve směru toku Černého potoka na provizorní opěry. Tak bylo možné zahájit rekonstrukci lávky.

Lávka je nyní rovněž nové konstrukce, navíc chodníky navazující na lávku byly upraveny pro plynule napojení, jelikož došlo ke zvýšení chodníku na lávce o cca 40 cm oproti původnímu stavu. V rámci úpravy chodníku byly provedeny nové chodníkové obrubníky a nová betonová dlažba včetně prvků pro bezbariérové užívání (varovné pásy, vodící linie), které zde v minulosti zcela chyběly.

Projekt „Obnova místní komunikace propojující ul. Lidickou a Květnou v Bruntále“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5,1 mil. korun. Celkové náklady na rekonstrukci mostu a lávky představují 15,7 milionu korun.

Zdroj: MěÚ Bruntál