BRUNTÁL | Už zanedlouho začne úplná rekonstrukce mostu mezi ulicemi Květnou a Lidickou. Most bude postaven kompletně nový a nahradí ten současný, který je ve velmi špatném stavu.

 

Foto: MěÚ Bruntál

O potřebě rekonstrukce mostu vypovídá mimo jiné omezení, které zde v posledních letech platí: po mostu mohou jezdit vozidla s maximální hmotností do dvou tun, což komplikuje dopravu do přilehlých ulic.

Rekonstrukce mostu začne v létě, nejdříve v červenci. Je totiž nutné překlenout období, kdy se třou rybky střevle, které se v Černém potoku vyskytují. Po dobu jejich rozmnožování nelze žádný stavební zásah v daném úseku provádět. Práce pak mají podle smlouvy se zhotovitelem trvat nanejvýš osm měsíců a je tedy pravděpodobné, že budou ukončeny až v následujícím roce.

Spolu s rekonstrukcí mostu byla vysoutěžena také výměna nedaleké lávky přes Černý potok, která však bude provedena až v příštím roce.

Celkový objem vynaložených investic na obě akce přesáhne 16 milionů korun včetně DPH. Rekonstrukce budou hrazeny z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál