KRNOV | Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se v Krnově uskuteční v pondělí 9. a v úterý 10. dubna, vždy od 14 do 17 hodin. Tento termín zápisu platí jak pro základní školy zřizované městem, tak pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie. V soukromé MŠ a ZŠ Klíček se zápis koná ve čtvrtek 12. dubna od 14.00 do 17.00 hodin. 

Foto: ilustrační – Pixabay

„K zápisu by mělo přijít 223 dětí, které k 31. srpnu letošního roku dovrší šestý rok věku. Zároveň s nimi se dostaví 56 dětí, jež v loňském roce měly odklad školní docházky,“ uvedla vedoucí odboru školství kultury a sportu Pavlína Říhová. V základních školách zřízených městem bude otevřeno celkem deset tříd, po třech ve školách na Janáčkově náměstí a v Žižkově ulici, po dvou ve školách na Dvořákově okruhu a Smetanově okruhu.

Školní docházka je ze zákona povinná a rodič či zákonný zástupce dítěte je proto povinen přihlásit dítě k zápisu. Zažitou formou je, že se rodič spolu s dítětem k zápisu dostaví v určenou dobu na základní školu podle školských obvodů, na něž je město rozděleno. Tyto obvody je vhodné dodržet, přestože rodiče mají právo si vybrat místo zápisu.

Příslušnost dítěte do obvodu školy je totiž jedním z kritérií pro rozhodnutí o přijetí. V případě naplnění tříd se může stát, že dítě do rodičem vybrané školy nebude přijato a bude následně umístěno do školy, kde bude místo, a to bez ohledu na obvod. Povinnost dostavit se k zápisu mají i rodiče, jejichž dítě má nějakou speciální vzdělávací potřebu a je u něho jen malý předpoklad, že by absolvovalo základní školu fungující v běžném rozsahu.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.