OSOBLAHA | Zápis do první třídy pro školní rok 2019-­­2020 proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13 do 16,30 hodin v první třídě. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. srpna 2019 šest let.

Foto: Plakát akce

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.