KRNOV | Předškoláky čeká už zanedlouho první životní zkouška. Půjdou k zápisu do prvního ročníku základní školy, který se koná v pondělí 8. a v úterý 9. dubna, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Tento termín platí jak pro základní školy zřizované městem, tak pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie. V soukromé ZŠ Klíček, která má nově sídlo v Bruntálské ulici v Kostelci, se zápis koná ve středu 10. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Z našich statistik vyplývá, že k 31. srpnu letošního roku dovrší šestý rok věku 201 dětí s trvalým bydlištěm v Krnově a ty by se k zápisu měly dostavit. Zároveň s nimi má přijít také 57 dětí, které získaly v loňském roce odklad školní docházky,“ uvedla vedoucí odboru školství kultury a sportu Pavlína Říhová.

V základních školách zřízených městem by mělo být otevřeno celkem devět tříd, po třech ve škole na Janáčkově náměstí a po dvou ve školách na Dvořákově okruhu, na Žižkově ulici a Smetanově okruhu.

Školní docházka je ze zákona povinná a rodič či zákonný zástupce dítěte je proto povinen přihlásit dítě k zápisu. Zažitou formou je, že se rodič spolu s dítětem k zápisu dostaví v určenou dobu na základní školu podle školských obvodů, na něž je město rozděleno. Tyto obvody je vhodné dodržet, přestože rodiče mají právo si vybrat místo zápisu. Příslušnost dítěte do obvodu školy je totiž jedním z kritérií pro rozhodnutí o přijetí. V případě naplnění tříd se může stát, že dítě do rodičem vybrané školy nebude přijato a bude následně umístěno do školy, kde bude místo, a to bez ohledu na obvod. Povinnost dostavit se k zápisu mají i rodiče, jejichž dítě má nějakou speciální vzdělávací potřebu a je u něho jen malý předpoklad, že by absolvovalo základní školu fungující v běžném rozsahu. Rodič přitom dítě ale do školy povinně přivést nemusí. Stačí když přijde s rodným listem předškoláka.

Po základních školách budou organizovat zápis také školy mateřské, a to ve čtvrtek 2. května. V mateřských školách zřizovaných městem to bude od 10.00 do 16.00 hodin, v soukromé MŠ Klíček v ulici U Nových staveb od 13.00 do 17.00 hodin.

Zápis do mateřských škol se týká nejen nejmenších dětí, ale i těch, které půjdou v roce 2020 do školy a tedy nejpozději 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let. Pokud takové dítě do mateřské školy ještě nedochází, musí ho zákonný zástupce k docházce přihlásit. Předškolní vzdělávání je totiž povinné pro všechny děti. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. U mateřských škol nejsou stanoveny školské obvody, rodiče mohou dítěti vybrat libovolnou z devíti škol.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.