OSOBLAŽSKO | Dnes úzkokolejka slaví významné výročí, přesně před 125 lety vyjel 14. prosince 1898 ve 3:50 hodin ráno na trať, zcela neslavnostně první vlak. Ten mířil z Osoblahy do Třemešné aby mohl zpět vyjet v dopoledních hodinách a v 11:30 dorazit do Osoblahy, kde na něj čekala místní honorace.

Foto: STA Bruntálsko

Tuto úzkorozchodnou dráhu s rozchodem 760 mm najdete v západní části Moravskoslezského kraje, v Osoblažském výběžku, patřícím okresu Bruntál. Na normálněrozchodnou síť je trať napojená ve stanici Třemešná ve Slezsku, ležící 17 km severozápadně od Krnova.

Úzkorozchodný vláček vyjíždí z opačné strany budovy, než je nástupiště pro trať Krnov – Jindřichov ve Slezsku. Trať začíná klesáním až 26‰ k ocelovému mostu v obci Třemešná, o třech polích, který přechází silnici Krnov – Jindřichov a potok Mušlov. Dále trať stoupá nejvyšším stoupáním na trati, 27‰, a překonává krátce za druhým kilometrem zlomový bod trati, který je pouze o jeden výškový metr níž, než stanice Třemešná ve Slezsku. Z tohoto místa už trať převážně klesá až do Osoblahy. Kousek za vrcholkem následuje oblouk o poloměru pouhých 75 m, kde je rychlost snížena na 20 km/hod. Za obcí Liptaň sleduje trať severovýchodní směr, před zastávkou Dívčí Hrad se obrací na jihovýchod a zvolna sjíždí do Oderské nížiny. Tímto směrem vede dále přes Horní Povelice a Amalín do Slezských Rudoltic, kde se trasa opět stáčí k severu a postupně mění směr spolu s potokem Lužná. Za zastávkou Koberno vjíždí dráha do romantického lesnatého úseku říčky Osoblahy a kolem zříceniny hradu Fulštejna směřuje do Bohušova a dále ke svému cíli na okraji Osoblahy, přímo u česko-polské hranice.

Provozovatelem dráhy je státní organizace Správa železnic. Pravidelný provoz zde zajišťují České dráhy jedinou motorovou lokomotivou řady 705.9. V letní sezóně zde můžete potkat turistické vlaky Slezských zemských drah vedené parní nebo historickou motorovou lokomotivou. Od roku 2018 navíc patří nádraží a okolní budovy s pozemky obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, která plánuje jejich rekonstrukci a využití v cestovním ruchu.

Zdroj: Úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha