OSOBLAHA | Pracovníci se také začali věnovat pro region novému tématu – Komunitní energetika. Tato oblast by v budoucnu měla poskytnout prostor pro úspory energie investicemi do budování a správy energeticky úsporných zařízení na území Krnovska.


„Každoročně se v této době koná setkání všech partnerů místní akční skupiny na jednání nejvyššího orgánu – Pléna. V letošním, podobně jako v loňském roce, se toto jednání z důvodu protiepidemiologických opatření přesune zřejmě na červen. Pracovníci ale pro toto jednání připravují podklady jako například Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2020, která bude součástí Výroční zprávy společnosti a hlavně co nejvíce informaci pro nové programové období,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Pracovníci MAS začali s přípravou změny strategie, při které se změní finanční plán pro Programový rámec Programu rozvoje venkova, když řídící orgán PRV navýšil alokaci pro naši místní akční skupinu o více než 8 milionů Kč. Změna souvisí s tzv. přechodným obdobím 21+, které umožní vyhlašování výzev MAS také v příštím roce.