BRUNTÁL | Po téměř roce prací byla v pátek 30. června slavnostně ukončena čtvrtá etapa revitalizace sídliště Dolní. Největší bruntálské sídliště získalo obnovené, ale také zcela nové odpočinkové plochy pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Foto: MěÚ Bruntál

Čtvrtá etapa obnovy sídlištních ploch se týkala ulic Dělnické, Horní, Uhlířské a Cihelní včetně takzvaného vnitrobloku mezi těmito ulicemi.

Zrekonstruovány byly chodníky, kontejnerová stání, přibyla hřiště pro děti a teenagery, některé plochy získaly nové využití, vyměněn a doplněn byl mobiliář, tedy lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a koše na psí exkrementy. Vybudovány byly zpevněné chodníky, které kopírují stezky vyšlapané obyvateli sídliště.

Obnova veřejných ploch v sídlišti Dolní byla i tentokrát spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Ta tvoří čtyři miliony z celkových bezmála jedenáctimilionových nákladů.

Na základě požadavku složek Integrovaného záchranného systému (IZS) byly podél domů v ulicích Dělnické a Horní – na úkor ploch pro stání vozidel – rozšířeny nástupní plochy IZS, vyznačené žlutým vodorovným značením. Již v loňském roce však město vybudovalo zcela nové parkoviště pro celkem 19 aut, které vzniklo po odstranění zeleného ostrůvku za komplexem Lesanka.

Další desítky nových parkovacích míst budou zřízeny ještě letos: v přípravné fázi je projekt nového parkoviště za budovou restaurace V Zatáčce, kde se nachází nevyužívaná nezpevněná plocha. Zde bude k dispozici parkování pro více než 30 automobilů. Parkoviště vznikne také namísto travnaté plochy podél místní komunikace Uhlířská (u domu Dolní 21), kde bude vytvořeno nových 19 parkovacích míst.