KRNOV | Ve městě přibude přibližně patnáct nových zahrádek. Vzniknou v bývalé školní zahradě v Petrovické ulici. Zájemcům, které eviduje odbor správy majetku města, budou pozemky dány do pronájmu na začátku července.

Foto: Pixabay

„O zahrádky je mezi občany zájem. Jsou to většinou mladé rodiny s malými dětmi nebo lidé v důchodu. V současné době evidujeme kolem dvou desítek žádostí, z toho asi patnáct nyní budeme moci vyřídit kladně. Kromě pozemků v Petrovické ulici se další jedna zahrada uvolnila v Petrově dole, byla rozdělena na dva díly a i ty už jsou pronajaty,“ uvedla Kateřina Čarnecká z odboru správy majetku města.

Pozemek v Petrovické ulici, který měla mnoho let pronajatý základní škola na Smetanově okruhu, má rozlohu 7780 metrů čtverečních. Na třetině již zahrádkáři hospodaří, zbytek bude rozdělen na „pruhy“, jejichž šířka by měla nájemcům umožnit si vybudovat zahradní domek. „Výhodou pozemku je jeho dobrá dostupnost z centra města a fakt, že disponuje studnou a množstvím vzrostlých ovocných stromů. Komplikace jsme očekávali v případě pronájmu části se starou garáží, toaletami a kompostérem, ale i o tu se zájemce našel,“ dodala Kateřina Čarnecká.

Mít kousek pozemku, na kterém se dá pěstovat ovoce a zelenina, odpočívat nebo se scházet u ohně s přáteli, je snem řady obyvatel bytových domů ve městě. K jeho uskutečnění mnohým brání skutečnost, že město nedisponuje vhodnými pozemky. Na městských pozemcích v současnosti hospodaří sedm zahrádkářských osad a téměř 900 jednotlivců.

Zdroj: MěÚ Krnov

top