ČR | Přišel konec letních dětských prázdnin a již v pondělí dětem začne nový školní rok. Po období relativní bezstarostnosti dětem nastává období povinností. Se školní docházkou ale nesouvisí jen ranní vstávání a učení se do školy, ale také samotná docházka do školy či zájmových útvarů a jiný způsob trávení volného času.

Foto: ilustrační – Pixabay

Z dovolenkových resortů, hřišť, koupališť či z bezprostředního okolí svého domova se děti s novým školním rokem vrací také na silnice s mnohdy zvýšeným provozem. Zvláště na začátku školního roku jsou děti při cestách do a ze škol vystaveny většímu riziku, protože navyklé na prázdninový režim nejsou dostatečně pozorné a koncentrované.

Pro bezpečnost našich dětí je velice potřebné, abychom je my, jejich rodiče, řádně poučili a připomněli pravidla bezpečného pohybu v provozu na pozemních komunikacích. Na škodu pak není jim tato pravidla čas od času připomínat. Zejména v případě těch nejmenších je vhodné s nimi trasu do školy několikrát projít a názorně jim ukázat, jak se v daných situacích chovat a čeho se vyvarovat. K tomu je možné využít několika doporučení:

Jak jsme již uvedli, první každodenní změnou je brzké vstávání. Zde doporučujeme děti naučit vstávat včas, aby měli dostatek času na přípravu a cestu do školy a aby se spěchem nevystavovali nebezpečí v dopravě.

Při zvolení trasy do školy nevybíráme pouze podle vzdálenosti, ale určitě důležitějším hlediskem je bezpečnost (zejména s ohledem na hustotu provozu, místa pro přecházení apod.).

Přecházení vozovky – nejlépe na značených přechodech. Zopakujeme nutnost rozhlédnutí se před vstupem do vozovky na obě strany. Vyhneme se nepřehledným místům např. v zatáčce, či vstupu do vozovky mezi zaparkovanými vozidly (v minulém roce jsme na Prostějovsku řešili několik takových případů).

S blížícím se podzimem se zkracuje den a mění se počasí. S tím souvisí snižující se viditelnost. Proto nezapomínejme ani na reflexní doplňky. Na to se rodiče mohou zaměřit již při pořizování školních aktovek, či podzimního a zimního oblečení, protože mnoho výrobců tyto doplňky na své výrobky již používá. Viditelnost dále můžeme zvýšit světlým oblečením, případně různými reflexními přívěsky, páskami či třeba tkaničkami do bot.

Pokud děti jezdí hromadnou dopravou, připomeneme pravidla chování při přepravě (slušné chování, držet se za jízdy) i nebezpečí přecházení vozovky před nebo za autobusem. Vždy vyčkáme do odjezdu autobusu ze zastávky.

Při dojíždění do škol na jízdních kolech je důležité kolo zkontrolovat s ohledem na jeho technický stav i povinnou výbavu. Zaměřit se můžeme také na zvýšení jeho viditelnosti reflexními doplňky. A rozhodně je nutné dětem připomenout povinnost použít při jízdě ochrannou přilbu.

Při dopravě dětí do školy autem pro jejich vystoupení zvolíme bezpečné místo. Samotné vystupování z vozidla by mělo být vždy na straně mimo vozovku!

Stejně jako se na běžný režim školního roku musí přeorientovat děti, změna nastane i ostatním účastníkům silničního provozu. Příslušníci Policie ČR i strážníci městských policií již tradičně na tyto změny v dopravě upozorňují všechny účastníky silničního provozu celorepublikovou bezpečnostní akcí „Zebra se za tebe nerozhlédne“. A tak v prvním týdnu nového školního roku budeme moci v ranních a odpoledních hodinách pozorovat zvýšený výskyt policistů na pozemních komunikacích, zejména v blízkosti základních škol, či míst, kde děti při cestě do škol nejčastěji přechází komunikace. K větší bezpečnosti na takových místech policisté přispějí jistě již jen svou přítomností, přesto budou v případě nutnosti do provozu zasahovat a případně poskytovat preventivní rady.

V souvislosti se začátkem nového školního roku je vhodné dětem připomenout i obezřetnost před cizími osobami. Také zde nabízíme několik preventivních rad:

Pro cestu do školy a ze školy dětem doporučujeme se vyhnout místům, kde se nevyskytují další osoby a chodit alespoň ve dvou.

S cizími lidmi se nedávat do řeči, nic si od nich nebrat a v žádném případě s nimi nikam nechodit ani k nim nenastupovat do vozidla.

O pohybu podezřelých osob, či o tom, že bylo dítě osloveno cizím dospělým, vždy informovat rodiče, učitele, starší sourozence apod.

Všechna tato pravidla mají za cíl naučit dítě, aby je dodržovalo a dostalo se bezpečně do školy a vrátilo se v pořádku domů.

Zdroj: Policie ČR