MSK | Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se v průběhu uplynulého pracovního týdne, tedy od 7. do 11. listopadu 2022, zapojili do vyhlášené dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů. Dopravně bezpečnostní akce se konala převážně za snížené viditelnosti (soumrak, svítání, noční doba) a byla zaměřena na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s cílem eliminovat dopravní nehodovost s účastí chodců a cyklistů.

Foto: Policie ČR

Celého opatření se v uvedené době zúčastnilo 511 policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze Speciální pořádkové jednotky v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 2.241 účastníků silničního provozu (řidiči dvoustopých či jednostopých motorových i nemotorových vozidel a chodci), přičemž bylo zjištěno 434 dopravních přestupků. V příkazním řízení (blokovou pokutou) na místě bylo vyřešeno 410 případů porušení zákona a 24 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Počet zkontrolovaných chodců v silničním provozu mimo obec a za snížené viditelnosti bylo celkem 245, přičemž 233 lidí bylo povinně vybaveno reflexními prvky, 12 z nich se pohybovalo v této době či na daném místě v silničním provozu bez povinných reflexních prvků.

Jak bylo při dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční provozu zjištěno a prokázáno, tak 45 chodců se dopustilo různých dopravních přestupků, což bylo ve 43 případech vyřízeno na místě a 2 skutky byly oznámeny správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření. Cyklisté v 34 případech porušili dopravní předpisy a rovněž i oni byli sankcionováni v příkazním řízení blokovou pokutou na místě. Ve většině těchto událostí chodců a cyklistů se tedy převážně jednalo o špatné osvětlení či nevhodné oblečení bez reflexních prvků za snížené viditelnosti, na neosvětlených místech, v úsecích mimo bytovou zástavbu a mimo obce a města, u chodců to také bylo přecházení mimo přechody pro chodce či chůze po nesprávné straně vozovky v místech, kde není chodník apod.

Ač byla celá dopravně bezpečnostní akce převážně zaměřena na chodce a cyklisty, přesto službu konající policejní hlídky a zakročující policisté kontrolovali i další účastníky silničního provozu. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 6 osob (5x přestupkové jednání a 1x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče byl prokázán 1 případ.

Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení při řízení (50x), nevyhovující technický stav vozidla (64x), překročení stanovené rychlosti jízdy (33x), nepoužití bezpečnostních pásů či zádržných systémů řidičů či spolujezdců (22x), nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti u motorového vozidla (zákonné pojištění – 5x) a jízda v předmětném úseku bez příslušné dálniční známky (4x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního i následujícího roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR