MSK | V Moravskoslezském kraji se minulý týden policisté zvýšeně zaměřili na pohyb chodců a cyklistů po komunikacích a jejich povinném vybavení. Dopravně bezpečnostní opatření, které proběhlo v týdnu od 18. do 24. března, mělo za cíl eliminovat dopravní nehodovost s účastí chodců a cyklistů.

Foto: Policie ČR

Na vytipovaných místech se zvýšeným pohybem chodců a cyklistů v obci a na pozemní komunikaci mimo obec, policisté v době snížené viditelnosti, kontrolovaným připomínali povinnost být vybaven reflexními prvky a povinnou výbavou jízdního kola za snížené viditelnosti, kam tedy patří také svítící přední světlo bílé barvy a zadní světlo barvy červené.

V rámci Moravskoslezského kraje policisté v silničním provozu mimo obec za snížené viditelnosti zkontrolovali celkem 412 chodců a 4 z nich neměli povinný reflexní prvek.

Zákon stanoví, že „ pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Během celého týdne policisté zjistili celkem 157 přestupků, kterých se dopustili chodci. Všechny přestupky byly řešeny v příkazním řízení. Policisté také zjistili jednoho chodce pohybujícího na silnici D1 Hladké Životice směrem na Ostravu.
U cyklistů jsme zjistili 52 přestupků, z toho v 50 případech neměli cyklisté řádně osvětlené jízdní kolo.

Celkové výsledky

V průběhu bezpečnostního opatření policisté kontrolovali také dodržování dalších ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, celkem zkontrolovali 5263 účastníků silničního provozu, zjistili celkem 712 přestupků (včetně výše uvedených), z nichž 678 vyřešili v příkazním řízení. Celková výše pokut se vyšplhala na částku 223 100,- Kč. Zbylých 34 přestupků policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: Policie ČR