MSK | Poslední dva pracovní dny v minulém týdnu se policisté v Moravskoslezském kraji zapojili do mezinárodní dopravně bezpečnostní akce ROADPOL zaměřené zejména na kontrolu nákladních vozidel a autobusů.

Foto: Policie ČR

„Policisté kontrolovali dodržování povinností, které řidičům ukládá zákon o silniční dopravě a u nákladních vozidel pak na povinnosti spojené s přepravou nebezpečných věcí podle dohody ADR. Zaměřili se však také na kontrolu hmotnostních limitů, technického stavu a nedovolenou manipulaci s kontrolními zařízeními (tachografy). Stejně tak na dodržování všech dalších pravidel v silničním provozu,” sdělila mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Během této dvoudenní akce policisté zkontrolovali celkem 259 vozidel, z toho 224 nákladních a 10 autobusů. V 19 případech odhalili přetížená vozidla, dalších osm vozidel mělo nevyhovující technický stav. Co se týče porušení sociálních předpisů, tak sedm řidičů nesprávně používalo tachograf a dalších sedm nedodrželo bezpečnostní přestávky či dobu jízdy. Ve třech případech řidiči překročili povolenou rychlost. Čtyři řidiči za jízdy telefonovali a dva nepoužili bezpečnostní pás.

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR