BRUNTÁLSKO, ČR | Dopravně bezpečnostní opatření a preventivní projekty zaměřené na účastníky silničního provozu v průběhu letních prázdnin 2017 představil dnes, na společné tiskové konferenci Policie České republiky a Ministerstva dopravy České republiky, ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch.

Foto: Policie ČR

Prázdninové měsíce patří z pohledu tragických následků nehod k těm nejrizikovějším. Svoji roli v tom hrají především dlouhé cesty na dovolené, klimatické podmínky, opravy a uzavírky silnic, nárůst intenzity provozu a nepozornost řidičů spojená s vyšším rizikem únavy v letních měsících. Všechny tyto hlavní aspekty letních nehod jsou zohledněny v letošních prázdninových dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních.

„Přestože hlavním příčinám závažných dopravních nehod věnujeme pozornost celý rok, sdílíme prázdninové aktivity se záměry samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR i dalšími subjekty a vycházíme z úkolů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 tak, abychom prázdninové akce zrealizovali co nejvíce efektivně a přispěli svojí činností ke snižování tragických následků letních dopravních nehod“, říká ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Ze sledovaných statistických ukazatelů dlouhodobě vyplývá, že nejtragičtějšími příčinami prázdninových nehod jsou nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, vjetí do protisměru a nevěnování se řízení. Proto i hlavním poselstvím pro všechny účastníky silničního provozu pro letošní prázdniny je vyjíždět na cestu připravený, předvídat vývoj dopravní situace, chovat se ohleduplně a obezřetně nejenom sám k sobě, ale i k ostatním účastníkům, nepřeceňovat své síly a nerozptylovat si pozornost jinými aktivitami.

 Dopravní nehodovost a její následky nejsou však ovlivňovány pouze chováním účastníků silničního provozu, ale také technickým stavem vozidel a kvalitou a bezpečností dopravní infrastruktury. Zejména v letním období je proto nezbytné počítat s vyšším počtem uzavírek či dopravních omezení spojených s údržbou a opravami komunikací.   Důležité je věnovat pozornost i dopravnímu značení, trasu předem důkladně naplánovat a sledovat aktuální dopravní zpravodajství, které je nepřetržitě aktualizováno operačním odborem Policejního prezidia ČR.

Nedílnou součástí snižování dopravní nehodovosti je také preventivní činnost Policie České republiky. I o letošních prázdninách Policie České republiky pokračuje v konceptu vzdělávání a informování řidičů. Společně s dlouhodobě spolupracujícími partnery budou proto policisté pokračovat v osvědčených projektech „Vidíme se“, zviditelňování (označování reflexními doplňky) motorkářů a jejich spolujezdců v silničním provozu, kontrole dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči vozidel v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“ a dalších.

Do rozhlasového vysílání bude opět nasazena baterie již známých audiospotů, které upozorňují na nešvary za volantem, které negativně ovlivňují pozornost řidičů, jako je sledování telefonu během jízdy, řízení pod vlivem alkoholu a drog, podceňování únavy apod. Devět variant rozhlasových spotů v rámci veřejného zájmu bude vysílat po dobu celých prázdnin rádio Impuls, Český rozhlas Regina DAB Praha a První dechovkové rádio. „Díky nim dostaneme sdělení o rizicích dopravy přímo do kabin aut“, dodal Tomáš Lerch. Zároveň v rámci tiskové konference vyzval ostatní rozhlasová média, aby se k této aktivitě v rámci své společenské odpovědnosti připojila a pomohla tak společně šířit osvětu a snížit následky letních dopravních nehod.

Novinkou pro letošní rok je komunikace s dětmi, které jsou o letních prázdninách častými spolujezdci ve vozidlech. Jejich prostřednictvím chce Policie České republiky vyzvat k debatám o pravidlech silničního provozu celé rodiny a osádky osobních vozidel. Děti v průběhu letních měsíců obdrží, při běžných silničních kontrolách, od policistů dětské kvízy s oblíbenými kresbami poldíků, Barbie či Hot Wheels, které si v autě s ostatními dospělými spolucestujícími zodpoví, čímž vyvolají diskuzi na téma bezpečnost v silničním provozu.

Tento preventivní projekt naváže na dopravně bezpečnostní akci vyhlášenou policejním prezidentem ke zvýšenému víkendovému provozu na počátku letních prázdnin, jejímž cílem je zejména zintenzivnění činnosti Policie České republiky na významných silničních tazích a zklidnění provozu v dopravně rizikových časech.