ČR | Europe Day Without Road Death, neboli „EDWARD“, je překládán jako „Evropský den bez úmrtí na silnici“. Policie České republiky se do tohoto projektu, který je součástí Evropského týdne mobility už od roku 2016, poprvé zapojí dne 19. září 2018. Autorem projektu je agentura TISPOL, Evropská síť dopravních policií se sídlem v Manchesteru ve Velké Británii, která se zabývá chováním účastníků silničního provozu a jejímž aktivním členem Policie České republiky je. 

Foto: ilustrační Pixabay

Cílem projektu je zastřešit a zvýšit povědomí o akcích organizací zabývající se bezpečností silničního provozu a tím i výrazně a trvale snížit počet úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích. Aktivita je v souladu s hlavními cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v České republice do roku 2020, kde Policie ČR společně s dalšími subjekty přispívá svojí činností ke snížení smrtelných následků dopravních nehod.

„Policie ČR provádí v rámci výkonu své služby i prevenci a osvětu u všech účastníků silničního provozu. V daném období se do projektu aktivně zapojíme realizací dopravně bezpečnostní akce TISPOL, která bude probíhat na území celé České republiky, se zaměřením na neoprávněné používání hovorového a záznamového zařízení řidičem během jízdy. Právě nevěnování se plně řízení vozidla je jedna z hlavních příčin všech dopravních nehod, včetně těch s tragickými následky,“ říká policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D, který nad projektem EDWARD převzal záštitu.

Zdroj: Policie ČR