BRUNTÁLSKO | Povodí Odry, státní podnik zve širokou veřejnost na den otevřených dveří, který u příležitosti světového dne vody proběhne v sobotu 24. března 2018 v době od 9 do 15 hodin (poslední vstup jev 14,30) na vodním díle Slezská Harta.

Foto: ilustrační – Pixabay

Délka jedné prohlídky je přibližně 1 hodina. Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. WC je v objektu vodní elektrárny, na parkovišti, nebo v budově provozního střediska.

V každém z objektů bude pracovník Povodí Odry, který Vás rád provede a podá informace o vodním díle a trase prohlídky. V budově provozního střediska a vodní elektrárny bude možno vyzvednout propagační materiál o vodním díle Slezská Harta. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení. Parkování Parkovat vozidla je možno buď na parkovišti u hráze, nebo na travnatých plochách na levé straně hráze. Dbejte pokynů pracovníků Povodí Odry, kteří Vás nasměrují na určená parkovací místa. V každém z objektů bude pracovník Povodí Odry, který Vás rád provede a podá informace o vodním díle a trase prohlídky.

top