MSK | I když venku panuje zima, „jarní prázdniny“ v Moravskoslezském kraji již probíhají. Děti před nedávnem obdržely pololetní vysvědčení a od této chvíle se těšily na dny volna. Toto období přináší jistě mnoho radostí i s ohledem na sněhovou nadílku, avšak také starosti pro rodiče. V následujících řádcích moravskoslezští policisté připomenou několik rad, jak volné dny prožít bezpečně a nedát šanci případným nenechavcům. Připravenost může snížit výskyt případných nebezpečných situací. Uvedené následující rady bezpečnostního charakteru malí i velcí jistě znají, ale jak se říká „opakování je matka moudrosti“.

Foto: ilustrační – Pixabay

Některé děti v době prázdnin zůstávají doma, jiné vyrážejí s dospělými do zimních středisek užívat si sněhové nadílky a radovánek.

Cestování v zimním období přináší určitá specifika. Užití zimních pneumatik je samozřejmostí. Doporučit lze rozšíření povinné výbavy o zimní doplňky (lopata, sněhové řetězy, startovací kabely a další). Vhodné je vozit sebou i teplé oblečení a v nádrži mít dostatek pohonných hmot. Lidé sebou vozí i lyžařské vybavení. Jeho umístění a řádné upevnění ve vozidle či na střeše je důležité s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Existují různé způsoby jak lyže, lyžáky nebo snowboard převážet.

A co bezpečnost Vašeho majetku? Na hory si lidé kromě lyžařské výbavy sebou vezou i cenné věci, jako například fotoaparáty, notebooky. I v horských střediscích je důležité dbát hesla „Auto není trezor“. Zatímco lyžujete, zloděj překoná uzamčení vozidla a odcizí věci, které jste si v něm zanechali. Z policejní praxe vyplývá, že takovou nepříjemnou zkušenost i letos získali někteří majitelé aut při návštěvě horského střediska v Moravskoslezském kraji. Také lyžařská výbava volně odložená poblíž svahu či hotelu může být lákadlem pro případné pachatele. I vozidlo samotné se může stát předmětem zájmu zlodějů, proto je žádoucí používat elektronické či mechanické zabezpečení vozidla proti odcizení.

A co Váš domov? Když jsou občané mimo svůj domov je důležité i tento vhodnými způsoby a prostředky zabezpečit. Před odjezdem neupozorňovat (třeba na soc. sítích) na skutečnost, že například celý týden bude byt či dům opuštěný. Určitou prevencí a výhodou jsou dobré sousedské vztahy.

A co když jsou děti „samy“ doma? Poučit je vhodnou formou o bezpečném chování. A to jak doma:

nevpouštím neznámé lidi do vchodu

všímám si neznámých a podezřelých osob v domě, nevstupuji s nimi do výtahu – raději jdu pěšky

neotvírám byt neznámým lidem, využívám kukátko a třeba i řetízek na dveřích

při odchodu z bytu zavřu okna, balkónové dveře atd.

dodržuji pravidla bezpečného chování na internetu

tak i venku:

domů se nechám doprovázet jen dobře známými osobami (blízcí příbuzní, kamarádi)

s neznámými lidmi se nedávám do hovoru

od cizích lidí nic nepřijímám a nikam s nimi nechodím

nenasedám do cizího auta k neznámým lidem

klíče, mobil nenosím viditelně

S dětmi si domluvte určitá pravidla, a také jak jednat, když se něco přihodí. Pro připomenutí uvádíme i důležitá telefonní čísla tísňových linek, jimiž sobě i jiných mohou děti přivolat pomoc v případě nouze.

150    Hasičský záchranný sbor ČR

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Je vhodné se přesvědčit, zda děti tyto telefonní čísla znají a důrazně jim připomenout nevhodnost jejich zneužití i s uvedením možných následků.

Zdroj: Policie ČR