ČR| Do začátku letních prázdnin zbývá už jen pár dní a všechny děti se už určitě těší na dva měsíce pohody, klidu a dovádění. Ovšem  nadcházející dny volna dělají starosti nejednomu rodiči. Během školního roku jsou děti v dopoledních hodinách ve školách a po ukončení výuky navštěvují kroužky či jinou zájmovou činnost. Ale co s potomky o prázdninách?

Foto: Pixabay

Policisté radí rodičům, aby obzvláště v letních měsících, kdy mají jejich potomci prázdniny, měli vždy přehled o tom, kde se jejich ratolesti nacházejí. V každé rodině by si měli stanovit určitá pravidla, kterými se děti budou řídit. Jednou z nejdůležitější zásady bezesporu patří včasný návrat domů a oznámení rodičům kde a s kým se potomek nachází. Pro žádné z dětí by neměl být problém třeba každou hodinu dát rodičům vědět, že jsou v pořádku.

Pokud se dítě rozhodne trávit volný čas jinak, než rodičům oznámil, je důležité je o tom vyrozumět. To pochopitelně platí nejen pro děti mladších ročníků, ale i pro teenagery. Děti a mladiství jsou schopni udělat cokoliv, co je v danou chvíli napadne a ve většině případů nedomýšlí následky. To, co z počátku vypadá jako nevinný žert a zdroj zábavy, může nakonec skončit třeba i tragicky. Situace se může zhoršit právě v letních měsících, když jsou prázdniny a děti mají více volného času.

V dnešní době, když téměř každý vlastní mobilní telefon, není pro nikoho problém občas zavolat a zjistit, čím se jeho potomek ve chvílích volna zabývá. Policisté také doporučují promluvit si se svými ratolestmi o jejich kamarádech. Během rozhovoru mohou získat cenné informace o tom, jaký je potomkův kamarád a jaké má zájmy.

V případě, že se jim kamarád jejich potomka nebude líbit, měli by si o tom s ním promluvit, vyjádřit svůj nesouhlas, odůvodnit jej a také vysvětlit své případné obavy. Těmito radami by se ale rodiče a děti neměli řídit jen o prázdninách. Rodičovská pravidla by měly děti respektovat a řídit se jimi po celý rok. Tím eliminují riziko toho, že by se mohly eventuelně stát obětí nějakého trestného činu.

Dalším v dnešní době již velkým rizikem se v poslední době stal i čas trávený na internetových stránkách a obzvláště pak takzvané četování. Děti, které jsou důvěřivé, může každý obelhat a jsou tak pro případné pachatele snadným terčem. Rodiče by měli své potomky poučit o tom, aby nikdy neudávali žádné osobní údaje. Ani své a ani svých blízkých. Také by je měli upozornit na to, aby pomlčeli o zaměstnání svých rodičů a nezveřejňovali adresu bydliště a ani adresu své školy.

Rozhodně by pak děti neměly šířit informace o tom, kdy jsou doma samy, popřípadě čas, kdy se vrací domů ze školy či z různých zájmových kroužků. Samozřejmostí zůstává, že potomek nebude nikdy ventilovat, kdy a jak dlouho bývá doma sám. Rozhodně by také měl každý rodič dětem vysvětlit, že ve skutečnosti vlastně neví, s kým si dopisují. To, že se potomkovi osoba představí, ještě neznamená, že jméno, které uvedla je pravdivé.

Stejně tak může být smyšlený i věk, zaměstnání, bydliště či jakékoliv jiné informace. Určitě by děti nikdy neměly sdělovat soukromé údaje. Pro sebe by si mělo nechat i majetkové poměry rodiny. Policisté také nedoporučují uvádět adresu zaměstnavatele rodičů či případné zdravotní potíže všech blízkých. Veškeré tyto informace jsou v nepovolaných rukách snadno zneužitelné. Policisté a učitelé neustále dětem v nižších ročnících základních škol vysvětlují, jak je důležité se s nikým cizím nebavit. To je zásada, kterou by se měli žáci řídit až do dospělosti.

Zdroj: Policie ČR