ČR | Začátek školního roku znamená pro tisíce žáků návrat do školních tříd a k pevnému režimu, který bývá obvykle v naprostém protikladu s chováním o prázdninách. Nejde jen o to, že se děti každé ráno usazují do školních lavic, ale také o to, že se do školy musí bezpečně dopravit.

První týden v září je tak každoročně velkou výzvou i pro policisty, kteří se dětem snaží usnadnit a zajistit bezpečný návrat do škol. I letos proto budou v celém Česku tisíce dopravních a pořádkových policistů společně s preventisty dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu u přechodů pro chodce v okolí škol, aby byla cesta do školy pro děti co nejbezpečnější. Pro malé školáky mají policisté připravené kromě opakování pravidel bezpečného přecházení vozovky i dárky a pracovní sešity „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Mimo to se i dopravní policisté zapojí přímo do výuky ve třídách, kde budou dětem předávat informace o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích, vysvětlovat základní dopravní značení a důležitost poutání ve vozidle.

Podle statistických dat za posledních pět let došlo v první školní den celkem ke 12 dopravním nehodám s účastí dítěte chodce a žádné z dětí nebylo při těchto nehodách usmrceno. S dalšími školními dny se však počet dopravních nehod zvyšuje. V období  od 1. do 10. září za posledních 5 let došlo celkem k 132 dopravním nehodám a ke 12 těžkým zranění dětí.

„Každoročně je proto  na začátku školního roku nezbytné na problematiku bezpečného pohybu dětí v silničním provozu upozorňovat a celoročně děti k tématu dopravní výchovy vracet,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. „Zebra, i díky novým videím, umožní dětem pochopit, že i ony jsou účastníky silničního provozu, kteří mají povinnost dodržovat pravidla a také třeba to, jak  je důležité, aby se před vstupem do vozovky rozhlížely, protože nikdo jiný to za ně opravdu neudělá,“ dodává.

Zdroj: Policie ČR