ČR | Nejvíce hrozí dětem nebezpečí v období, kdy začínají nebo končí prázdniny, a v době ,kdy jdou nebo se vracejí ze školy, proto by měli všichni řidiči zvýšit svou pozornost a snížit rychlost v blízkosti škol a školních zařízení.

Foto: Zdenka Spurná

Začátek září znamená konec prázdnin, ale také začátek školy. Pro mnohé školáky je cesta již známá, pro naše prvňáčky je skutečně první cestou do školy.

Tak důležitý životní krok by měl proběhnout bez problémů a proto je nutné, aby se na první cestu do školy připravili nejen malí žáčci, ale i jejich rodiče, babičky a dědečkové.

Nezapomeňme, že má dítě některé zvláštnosti, které si mi dospělí neuvědomujeme (výšku, zorný úhel, rozlišovací schopnosti tvarů a barev, rozlišení pravé a levé strany apod.), dítě také neumí odhadnout vzdálenost ani rychlost přijíždějícího vozidla, nezná nutná pravidla provozu, pokud ano, neumí je ještě správně používat.

Ještě dříve, než dítě půjde poprvé do školy samo, je nezbytné ho na tuto cestu připravit. Je ještě čas na to, aby rodiče prošly se svým dítětem cestu do školy a ze školy několikrát. Tím si dítě cestu zapamatuje a procvičí . Při „cvičných „ cestách do školy mohou rodiče upozornit na různá nebezpečí a mohou varovat své dítě na úskalí, která jsou na vozovce za šera, za tmy, v dešti, při padajícím listí, za mrazu a sněhu. Je dobré dítěti znovu a znovu připomínat některé situace, které ho mohou ohrozit.

Mějte na paměti, že:
– není pravidlem, že nejkratší cesta je ta nejbezpečnější
– má malé dítě nepřestávající chuť si hrát (i na silnici)
– by měli být dospělí chodci i řidiči vzorem a příkladem
– respektování pravidel silničního provozu snižuje statistiku dopravních nehod
– barevné, pestré a výrazného oblečení je viditelnější než šedé a černé
– školní taška s reflexními materiály či nášivkami je bezpečnější
– přechody jsou určeny pro chodce
– se vyplatí chovat podle pravidel silničního provozu
– je dobré vysvětlit dětem, jaký význam mají světelné signály na semaforu pro chodce i řidiče
– je dobré vysvětlit dětem základní pravidla při přecházení vozovky (zastavit, rozhlédnout se a zaposlouchat, zda nepřijíždí nějaké vozidlo)
– by si měly děti zvyknout hned od začátku chodit do školy a ze školy ve skupinách, pokud je nedoprovází dospělí
– se vyplatí, když si prvňáčkové se svými rodiči projdou celou cestu do školy a ze školy s vysvětlením různých možných nebezpečí

Závěrem:

Každá dopravní nehoda, při níž je nějakým způsobem postiženo dítě, je daleko tragičtější než nehoda dospělého.
Aby se statistiky dopravních nehod výrazně nezvyšovaly, respektujme všichni pravidla silničního provozu.

Dítě, které se nedrží dospělé osoby za ruku by mělo prakticky pro řidiče znamenat signalizaci POZOR!

Zdroj: Policie ČR

top