ČR | Národní park Podyjí je jediným národním parkem, který se nachází na území Moravy a Slezska. Byl vyhlášen v roce 1991 (jeho celková rozloha je 63 km²). Svou rozlohou je nejmenším národním parkem v Česku.

Foto: Michal Novotný

Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných zajímavými skalními útvary a kamennými moři. Unikátnost parku spočívá v tom, že zde najdeme zde 42 km téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v celé České Republice.

Za svou zachovalost Podyjí vděčí především členitému terénu a poloze na hranicích, kdy zde od 50. let bylo hraniční pásmo mezi Československem a Rakouskem. Neexistují zde žádné funkční stavby – pouze na rakouské straně malé městečko Hardegg, kde zároveň sídlí správa rakouského parku.

Parkem se můžete toulat po vyznačených trasách a čeká vás spousta nádherných míst (zřícenina hradu Nový Hrádek, vyhlídka železné schody, hradiště Lukov), případně skalní útvary Kamenná moře, Zlámaná skála a další. Nemusíte si stanovit ani konkrétní cíl, procházka parkem prostě stojí zato.

TIP: Vinice Šobes

Vinice Šobes je jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v České republice. Nachází se v lokalitě Devět mlýnů takřka uprostřed Národního parku Podyjí, v katastru vinařské obce Podmolí ve znojemské vinařské podoblasti. Díky své poloze má specifické mikroklima a vína z této vinice patří mezi velmi ceněná.

Vinici v současnosti vlastní společnost Znovín Znojmo. Snadno přístupná je z obce Hnanice u rakouských hranic (tam a zpět cca 5 km), ze Znojma je to procházka na celý den (cca 9 km), další možností je projít celým parkem z vesnice Podmolí.