MĚSTO ALBRECHTICE, LINHARTOVY| Na žádost místních občanů schválilo zastupitelstvo města vybudování dětského hřiště v zámeckém parku v Linhartovech. V místních částech Opavice a Linhartovy ve věku 1 až 14 let bydlí celkem 61 dětí. Hřiště bude sloužit nejen místním dětem, ale i návštěvníkům zámku a turistům.

Foto: MěÚ Město Albrechtice

Protože zámecký park je památkově chráněné území, projekt byl konzultován s Národním památkovým ústavem v Ostravě. Po těchto konzultacích došlo k výrazným změnám původního návrhu. Hřiště muselo být přesunuto z otevřeného prostranství do prostoru mezi stromy, byly omezeny prvky, které se mohly použít, rovněž byla omezena barevná pestrost, mohly být použity pouze přírodní barvy a schválené materiály, například akátové dřevo. V projektu proto byly navrženy převážně lanové prvky, svahová skluzavka, dvě pružinové houpadla a pět laviček z akátového dřeva.

 V těchto dnech začala vítězná firma výběrového řízení, umisťovat prvky. Vysoutěžená cena činí Protože stavební činnost je prováděna na území s archeologickými nálezy, při výkopových pracích proběhla kontrola z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, pobočky Opava. Na konci srpna bude dodána zbývající část prvků a osazeny lavičky.