RÝMAŘOV | Pacienti Podhorské nemocnice, která je členem skupiny AGEL, se mohou spolehnout na vysokou kvalitu ošetřovatelské i léčebné péče. Důkazem je udělení certifikátu a v pořadí již čtvrtá obhajoba akreditace Spojené akreditační komise, kterou má nyní nemocnice až do roku 2020.

Foto: Podhorská nemocnice

Pro pacienty tato akreditace znamená záruku, že je nemocnice prověřená a splňuje normy týkající se kvality poskytované zdravotní péče, dodržování bezpečnosti i efektivity předávání informací o pacientech podle moderních standardů.Akreditace je pro nemocnice a zdravotnická zařízení dobrovolná. V Podhorské nemocnici však berou akreditaci jako standard, který chce nemocnice trvale udržovat, byť její získání není nijak snadné.

„Obhajoba akreditace nespočívala jen v dokládání kvality poskytované zdravotní péče, ať už lékařské nebo ošetřovatelské, ale třeba i v dokazování efektivního zajišťování následné péče, bezpečnosti podávání léčiv nebo předávání důležitých informací mezi ošetřujícím personálem. Posuzování komise je opravdu komplexní a detailní, napříč veškerými úrovněmi provozu,“ vyjmenovává hlavní sestra Podhorské nemocnice Marcela Kadlecová s tím, že právě díky detailnímu prověřování všech aspektů poskytované péče je akreditace relevantním důkazem kvality služeb pro každého pacienta, návštěvníka i zaměstnance.

Podhorská nemocnice se díky získané akreditaci řadí mezi dvě stovky špičkových zdravotnických zařízení v Česku, kterým se podařilo tento certifikát získat. Akreditaci přitom uděluje nezávislá Spojená akreditační komise, která má oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Komise tvořená lékařem, sestrou a technikem strávila v Podhorské nemocnici dvojici prosincových dnů, během kterých detailně sledovala chod nemocnice napříč všemi provozy, prověřovala fakta a prováděla pohovory se zástupci z řad zaměstnanců. Výsledkem byla úspěšná obhajoba akreditace a získání certifikátu kvality s platností do roku 2020.

„Přípravy na akreditaci byly poměrně pracné, audit je pro nemocnici vždy náročný proces. Výsledek ale stojí za to. Certifikát je hmotným důkazem kvality námi poskytované péče a také potvrzením toho, že jdeme v rámci námi nabízených služeb správným směrem. Všem, kteří se na úspěšné obhajobě akreditace podíleli, patří díky,“ uzavírá Marcela Kadlecová.

Zdroj: Podhorská nemocnice