BRUNTÁL, RÝMAŘOV | Podhorská nemocnice v loňském roce završila další etapu modernizace přístrojového vybavení oddělení operačních oborů, kterou zahájila v roce 2017 nákupem anesteziologického přístroje. Podhorská nemocnice na operační sály zakoupila další anesteziologický přístroj, operační stůl a operační světla, což přispívá k dalšímu zvyšování bezpečí pacientů a v neposlední řadě také zvyšuje komfort operačních týmů.

Foto: Podhorská nemocnice

„Nová LED operační světla díky moderní konstrukci neoslňují operatéry, nevytváří barvené stíny a mají speciální modul pro 3D hluboké osvětlení. Operační stoly potom charakterizují tři slova -multifunkční, mobilní a flexibilní, jsou optimální pro širokou škálu operačních výkonů, které v Podhorské nemocnici provádíme. Jejich  předností je také vysoká nosnost, až 360 kg, která je vzhledem k narůstajícímu počtu obézních pacientů nepostradatelná,“ sděluje Bohdana Kosová, staniční sestra operačních sálů.

Oddělení operačních oborů Podhorské nemocnice, které nejvíce bude profitovat z modernizace operačních sálů, zahrnuje chirurgické a gynekologické oddělení. Na gynekologickém oddělení je realizována elektivní, převážně miniinvazivní, jednodenní chirurgie, která zabezpečuje lepší pooperační průběh a rekonvalescenci.

Chirurgické oddělení se zabývá všeobecnou chirurgií, kdy provádí klasické i laparoskopické výkony – operace žlučníku, slepého střeva, tříselné kýly. Z dalších operací jsou to například operace varixů na dolních končetinách, výkony na prsou, štítné žláze.

Pacienty vyhledávanou je zejména úrazová chirurgie – traumatologie, v jejímž rámci se zdravotníci zabývají nejčastěji plánovanými ošetřeními úrazů skeletu, zejména zápěstí a hlezna. Dále řeší zlomeniny dlouhých kostí, nitrokloubní zlomeniny včetně kyčle, observace při poraněních břicha či hrudníku a dále také ošetřují ortopedická onemocnění skeletu končetiny vyjma náhrady velkých kloubů. K operacím je běžně používán nadstandardní speciální osteosyntetický materiál.

Přestože se traumatologie v Podhorské nemocnici začala rozvíjet až na počátku roku 2016, má v současné době nadregionální působnost, kterou si získala díky nadstandardnímu přístupu a péči poskytované vysoce erudovaným týmem pod vedením prim. MUDr. Daniela Pešáka.

V souvislosti s modernizací operačních sálů a plánovaným personálním posílením oddělení plánuje nemocnice v roce 2019 další rozvoj především v oblasti laparoskopických a artroskopických operačních technik.

Zdroj: Podhorská nemocnice