RÝMAŘOV | Zítra tomu bude přesně 105 let ode dne, kdy do čerstvě otevřené nemocnice v Rýmařově vstoupili první pacienti. Za tuto dobu se v Podhorské nemocnici, která je od roku 2005 členem skupiny AGEL, změnilo mnohé. Množství personálu, počet ošetřených pacientů, metody diagnostiky i možnosti léčby.

Foto: Podhorská nemocnice

Vůbec první zmínka o špitále v Rýmařově pochází z roku 1556 a uchovala se v souvislosti se zprávou o epidemii moru. Příběh tohoto špitálu, který sídlil na jiném místě, než současná nemocnice, však ukončil požár v roce 1790, který zničil celé město včetně nemocnice.

Nemocnice na ulici Hornoměstská, kterou navštěvují pacienti i dnes, vznikla až v roce 1912. „Zásluhy na vzniku nemocnice na začátku dvacátého století měla především tehdejší představená Milosrdných sester III. řádu svatého Františka – Helena Johanna Breuerová. Ta v Rýmařově založila nadaci a pravidelně pořádala sbírky na zřízení okresní nemocnice. V roce 1903 dokonce koupila ze získaných peněz pozemek, který městu pro účely výstavby nemocnice darovala. Na tomto pozemku stojí nemocnice dodnes,“ přibližuje historii Podhorské nemocnice v Rýmařově Mgr. Markéta Stržínková, marketingová pracovnice nemocnice.

Původní plány z roku 1904 počítaly se stavbou jednopatrové budovy nemocnice s kapacitou 56 lůžek. Díky finanční podpoře Moravského zemského sněmu v Brně nakonec vznikla nemocnice ještě větší, s kapacitou 82 lůžek, nemocniční kaplí i moderním zázemím. Zařízení bylo slavnostně otevřeno přesně 2. prosince roku 1912 a bezprostředně zahájilo provoz pod názvem Nemocnice Františka Josefa.

V době otevření nemocnice byl primářem a jediným kvalifikovaným lékařem v nemocnici MUDr. Julius Boese, který v nemocnici pracoval spolu se čtyřmi Milosrdnými sestrami III. řádu sv. Františka v Rýmařově. Postupně v nemocnici vzniklo porodnické oddělení, novorozenecké a dětské oddělení, chirurgické oddělení, JIP, ARO, interní oddělení, 5 roků zde fungovalo i oddělení pro léčbu tuberkulózy. Byly taktéž vybudovány radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie a hematologie a samozřejmě další provozy, které zajišťovaly chod nemocnice.

V roce 2005 rýmařovská nemocnice převzala péči o pacienty v Bruntále a o rok později vznikla Podhorská nemocnice. Akutní péče byla z Rýmařova přesunuta do Bruntálu a z rýmařovské části Podhorské nemocnice vzniklo pracoviště, které je zaměřeno především na rehabilitaci a komplexní péči o seniory. Bylo zde vybudováno rehabilitační oddělení s 30 lůžky, včetně nového pracoviště vodoléčby a bylo rozšířeno a zmodernizováno oddělení ošetřovatelské péče, které má 40 lůžek. Zároveň nemocnice ve spolupráci s městem Rýmařov zrekonstruovala prostory pro sociální službu Podhorská, která nabízí 12 lůžek pro uživatele, kteří vzhledem k věku a nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují dopomoc a podporu při zvládání běžných činností.

Kromě lůžkových oddělení nemocnice v Rýmařově provozuje množství odborných ambulancí jako například ambulanci vnitřního lékařství, diabetologie, léčebné rehabilitace, chirurgickou, ortopedickou, gynekologickou, oční, kožní a odběrovou místnost.

V roce 2008 získala nemocnice akreditaci Spojené akreditační komise ČR, která je známkou kvality poskytované péče. Nemocnice pořádá během roku pravidelně semináře nejen pro vlastní zdravotnický personál, ale i pro lékaře a sestry z širokého okolí a také se aktivně účastní osvětových a prezentačních akcí pro veřejnost.

Pokud jde o přístrojové a materiálové vybavení, změnilo se za 105 let mnoho. „Sto pět let v oblasti medicíny znamená změnu k nepoznání. Změnilo se prostředí, přístroje, léčebné a diagnostické postupy a metody i používané léky. To vše posunulo potenciál léčby razantně dopředu. Dnes bez potíží zachraňujeme životy lidem, kteří by na počátku dvacátého století neměli šanci přežít,“ říká RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D., předseda představenstva Podhorské nemocnice.

Od roku 2005 je Podhorská nemocnice členem skupiny AGEL a představuje významného poskytovatele zdravotní péče pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska, tedy pro přibližně 65 tisíc obyvatel. Za dobu působení ve skupině AGEL bylo v Podhorské nemocnici proinvestováno 100 milionů korun, které putovaly například na modernizaci rehabilitačního oddělení, modernizaci oddělení ošetřovatelské péče a sociální služby, digitalizaci a přestěhování oddělení radiodiagnostiky, modernizací laboratoře i nákupu nových sanitek.

Zdroj: Podhorská nemocnice