BRUNTÁL, RÝMAŘOV| Podhorská nemocnice, člen skupiny AGEL, letos bodovala v anketě nezávislé organizace HealthCare Institute „Nemocnice České republiky 2018“. Nemocnice obsadila druhou příčku v hodnocení ambulantních pacientů Moravskoslezského kraje.

Foto: Podhorská nemocnice

Organizace HealthCare Institute každoročně zveřejňuje výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR“, který byl letos realizován v období od 1. února do 31. srpna 2018. V rámci tohoto porovnávání bylo letos osloveno 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

„Jsme rádi, že se nám v silné konkurenci nemocnic Moravskoslezského kraje podařilo obsadit v tomto prestižním hodnocení druhé místo.  Je to pro nás cenná zpětná vazba toho, že péče, kterou poskytuje lékařský i nelékařský personál Podhorské nemocnice, je pozitivně vnímána našimi pacienty“, říká k umístění Podhorské nemocnice předseda představenstva MUDr. Petr Opletal.

Účinný systém sledování spokojenosti pacientů i zaměstnanců je přitom v Podhorské nemocnici zaveden už řadu let.  Od roku 2010 se pravidelně zapojuje do projektu organizace HealthCare Institute, který sleduje a vyhodnocuje spokojenost hospitalizovaných i ambulantních pacientů. V roce 2013 a 2015 se Podhorská nemocnice umístila na 2. místě mezi nemocnicemi v Moravskoslezském kraji a v letech 2016 a 2017 obsadila nemocnice 3. místo v kategorii Nejlepší nemocnice dle krajů v ČR.

„Každoročně se umísťujeme mezi třemi nejlepšími nemocnicemi v Moravskoslezském kraji v anketě společnosti HealthCare Institute, která hodnotí spokojenost pacientů. Tímto naplňujeme naše poslání poskytovat kvalitní péči o pacienta, spojující nové poznatky medicíny s ošetřovatelským uměním a důrazem na posílení úlohy pacienta v procesu léčby“ uzavírá předseda představenstva Podhorské nemocnice MUDr. Petr Opletal s tím, že se nemocnice projektu zúčastní i v příštím roce.

Zdroj: Podhorská nemocnice