BRUNTÁL | Sociální pracovnice Marcela Kutláková pomáhá těm, nad nimiž společnost zlomila hůl. Trpělivě jim radí a pomáhá získat zpět lidskou důstojnost a sebevědomí. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní zaměstnankyni Městského úřadu v Bruntále za práci s lidmi bez přístřeší odměnilo.

Foto: MěÚ Bruntál

Marcela Kutláková pracuje pro sociální odbor od roku 2011. Od roku 2015 je sociální kurátorkou. Pracuje s lidmi ve výkonu trestu a pomáhá i těm z výkonu trestu propuštěným. Jde o náročnou práci, k níž si navíc vzala za své i péči o lidi bez domova. „Když jsme byli na školení kurátorů, hodně se tam debatovalo o lidech bez přístřeší. Tak jsem se do toho pustila také. Udělali jsme s kolegyní společné setkání s těmito lidmi, provedli sociální anamnézu, abychom věděly, co tito lidé potřebují anebo co nechtějí. Většina z nich neměla doklady, pomohly jsme jim je vyřídit a zaevidovat je na úřadu práce,“ vyprávěla o začátcích práce s lidmi bez přístřeší Marcela Kutláková.

Lidem bez přístřeší se snaží pomoci a vede je i k samostatnosti. Předává klientům potřebné informace, doprovází je při jednání s úřady, ve spolupráci se Slezskou diakonií v Bruntále zajišťuje předávání potravinových a hygienických balíčků, organizuje potravinovou sbírku v rámci ročníků Veletrhu sociálních služeb a podobně.

„Je třeba si uvědomit, že v současné době je hranice, kdy se kdokoliv z nás souhrou špatných okolností v životě může ocitnout v situaci ohrožení ztrátou bydlení, velmi tenká,“ upozornila Marcela Kutláková.

Její aktivita nezůstala bez povšimnutí. V březnu dostala za svou práci od Ministerstva sociálních věcí cenu „Gratias“. Odborná komise ji vybrala spolu s třemi dalšími sociálními pracovníky ze 136 nominovaných. „Měla jsem opravdu velkou radost. Potěší to, když si někdo všimne, že práce, kterou děláme, není jen papírování,“ řekla k ocenění Marcela Kutláková a pokračovala: „Opravdu úspěch je, když vidím, že ti lidé sem pravidelně dochází. Nebojí se na úřad přijít, což si myslím, že je hodně velký posun.  Nebojí se se mnou řešit to, co mají opravdu na srdci. Někdy jsou to třeba životní problémy, někdy si za mnou přijdou jen popovídat.“

Ministerstvo sociální pracovníky ocenilo v rámci mezinárodní konference pořádané u příležitosti Světového dne sociální práce.

Zdroj: MěÚ Bruntál