RÝMAŘOV | Letos v říjnu tomu bylo přesně deset let, kdy do sociální služby Podhorské nemocnice v Rýmařově přišel první klient. Od dubna letošního roku nese oddělení nejen nový název Sociální služba Podhorská, ale i novinky např. v oblasti vybavení či nabídky služeb. Nejvýznamnější novinkou letošního roku je  border kolie Merlin.

Foto: Podhorská nemocnice

„Sociální služba Podhorská je můstkem mezi nemocnicí a domácí péčí nebo jinou pobytovou sociální službou. Využívají ji především lidé staršího věku, ale je určena i pro osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, a to od věku 27 let,“ vysvětluje Miroslava Legnerová, sociální pracovnice Sociální služby Podhorská a dodává: „Cestu hledejme společně, tak zní motto naší služby“.

Sociální služba Podhorská od začátku svého fungování preferuje individuální přístup ke každému klientovi, a to nejen v otázkách přímo obslužné, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale třeba i denního režimu, volnočasového programu a osobních záležitostí klientů. „Na prvním místě je klient, jeho potřeby a zájmy, plně respektujeme jeho práva a svobodnou vůli“, sděluje dále Legnerová.

Posilou pracovního týmu Sociální služby Podhorská je od dubna 2017 border kolie Merlin. Pravidelně klienty navštěvuje a pomáhá jim aktivně trávit volný čas. Svou přítomností působí též na psychickou i fyzickou stránku klientů. „S Merlinem do práce společně přicházíme i odcházíme. Jeho pracovní doba má však svá specifika. Aby nedošlo k jeho přetížení, tráví s klienty sociální služby přibližně hodinu, maximálně dvě denně. Klienti si Merlina hladí, házejí mu míček a dopřávají pamlsek. Nechybí pravidelné procházky v areálu Podhorské nemocnice. Zbytek času Merlin odpočívá ve svém zázemí, které má ve společenské místnosti služby“ popisuje Merlinův režim administrativní pracovnice Sociální služby Podhorská Radka Wnenková, která je zároveň Merlinovým psovodem.

„Komplexní informace o Sociální službě Podhorská a kontakty na její pracovníky najdou zájemci na webových stránkách Podhorské nemocnice – www.nemocnicepodhorska.agel.cz nebo přímo osobní návštěvou v Sociální službě Podhorská,“ dodává Legnerová.

Posláním sociální služby Podhorská je zajistit klientům prostřednictvím pobytové služby individuální péči i důstojné a bezpečné zázemí přibližující se v co největší možné míře domácímu prostředí. Určena je přitom všem, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují dopomoc a podporu druhé osoby při zvládání běžných činností a sebe péče. Služba zajišťuje 24 hodinovou péči, celodenní stravu a ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kapacita Sociální služby Podhorská je v současné době 12 lůžek.