KRNOV | Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., zvýšily dávkování chloru v obou prameništích. Pitná voda je mírně cítit chlorem, jeho koncentrace však naprosto nedosahuje maximálních hodnot vyhlášky a zůstává i nadále pro lidský organismus vhodná k přímé konzumaci. Plynný chlor se samovolně z vody uvolňuje, ohřátím se tento proces urychlí.

Foto: ilustrační – Pixabay

K tomuto opatření přistoupil provozovatel z důvodu docílení lepších desinfekčních vlastností dodávané pitné vody spotřebiteli v období nebezpečí šíření koronaviru.

Zdroj: MěÚ Krnov