JINDŘICHOV | Nedostatek vody ve světě i u nás, virtuální voda, způsoby šetření vodou v domácnostech, to byla témata letošního projektu s názvem Voda nad zlato, který základní škola v Jindřichově pořádala v rámci projektů Global school a Světová škola, které fungují pod záštitou organizace Člověk v tísni.

Foto: Alena Grossová

„Titul Světová škola naše škola v loňském školním roce obhájila na dalších 7 let. Projekt Global school, který je mezinárodní, a zapojilo se do něj jen 12 škol v Moravskoslezském kraji, byl časově omezen a letos po 3 letech končí. Hlavní náplní obou projektů je zavádění globálních témat do výuky “, říká koordinátorka obou projektů Mgr. Alena Grossová.

Celý měsíc probíhaly ve všech třídách jindřichovské základní školy projektové hodiny, ve kterých se děti učily, jak je voda důležitá, jak se i pro ně může stát luxusem, protože její nedostatek se dotýká i nás, kolik vody se spotřebuje při výrobě nejrůznějších výrobků, jak s vodou šetřit a také, jestli je lepší používat vodu kohoutkovou nebo balenou. Hovořily o tom, jaký je nedostatek pitné vody ve světě, jak africké děti a ženy stráví spoustu času nošením vody z velkých vzdáleností, aby zásobily celou rodinu vodou, která je často špinavá či znehodnocena viry a bakteriemi, které způsobují časté úmrtí nejen malých dětí. „Jsem rád, že nemusím tak daleko chodit pro vodu jako v Africe, že jí máme zatím dost“ zhodnotil nové vědomosti Zdeněk Špiryt.

Celé snažení všech zapojených žáků se pak projevilo na komunitní akci, kterou celé měsíční snažení vyvrcholilo. Pro návštěvníky byla připravena zajímavá stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet, jak daleko by byli ochotni zajít pro vodu, jak je těžké její nošení na hlavě, ve vodním baru ochutnali různé druhy vody a tipovali, z jakého zdroje pochází. Žáci dále návštěvníkům vysvětlili, co je to virtuální voda, jak mohou vodou šetřit v domácnostech a jaké jsou výhody a nevýhod kohoutkové nebo balené vody.

Tělocvična doslova praskala ve švech a všichni návštěvníci si pochvalovali zajímavou náplň stanovišť a hezké výrobky, jejichž nákupem přispěli na konto UNICEF, kde výtěžek prodeje a školní sbírky v hodnotě necelých 5 000,- bude použit na nákup čistících tablet na vodu, které lidem a dětem v Afrických státech zaručí poživatelnou vodu k pití.