KRNOV | Společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK), s.r.o., oznámila, že od Nového roku dojde k navýšení ceny stočného o 60 haléřů. Za kubík vody tak odběratelé zaplatí 48,42 korun a náklady na průměrnou domácnost se zvýší zhruba o 100 až 150 korun za rok.

Foto: ilustrační – Pixabay

Navýšení ceny stočného je dáno závazkem k plnění kritérií v souvislosti s přijatou dotací na modernizaci čistírny odpadních vod. „Výpočet ceny stočného se provádí z provozních údajů za uplynulý rok, který předkládáme Státnímu fondu životního prostředí ke schválení. V tomto výpočtu se zohledňují provozní náklady, množství odpadních vod, zachycené znečištění a také předpokládaná inflace letošního roku,“ uvedl jednatel společnosti KVaK Libor Staněk s tím, že monitorovací období provozu ČOV bude ukončeno v roce 2022.

Zdroj: MěÚ Krnov