HOLČOVICE | Od roku 1995 působí na Základní škole v Holčovicích. Vyučuje tam prvňáčky. Věnuje se koordinaci environmentálního vzdělávání a školních vzdělávacích programů. Pedagožka Martina Tesařová, která je projektovou manažerkou školy, nyní zrealizovala novou přírodní zahradu. Více si přečtěte v rozhovoru!

Foto: Radek Vráblík

Jak vznikl nápad vytvořit přírodní zahradu Jeřabinku?

„V roce 2013 jsem absolvovala specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy a při psaní závěrečné práce ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO, v kapitole: Vize školy v oblasti environmentální výchovy do roku 2018, vznikla myšlenka na zarostlém a nevyužitém školním pozemku vybudovat přírodní učebnu.

Vize do roku 2018 zněla: Environmentální výchova je zahrnuta do většiny vyučovaných předmětů a výuka je přesunuta částečně i do venkovních prostor, kde je využívána (nejen pro výuku přírodovědných předmětů) venkovní učebna. Školní pozemek se využívá a slouží jako pomůcka nejen pro předmět „Pracovní činnosti“, ale i pro další přírodovědné předměty.“

K čemu sloužil původně areál zahrady za základní školou?

„Areál za školou sloužil původně k účelům pracovního vyučování a k pěstební činnosti. V rohu zahrady stála dřevěná buňka na nářadí a dokonce tam byl na pěstování i skleník. To se však časem vše zrušilo a pozemek byl už jen zarostlý trávou.“

Co všechno se muselo zrealizovat, aby došlo k budování přírodní zahrady?

„Jelikož jsme se pokoušeli vybudovat přírodní zahradu již delší dobu a věřili jsme, že se nám záměr projektu podaří zrealizovat, podnikli jsme v tomto směru již několik kroků. Například jsme podali několik žádostí o dotaci, až nám nakonec jedna z nich vyšla, a to v rámci Státního fondu životního prostředí ČR.

Představili jsme projekt našim pedagogům, radě školy, sdružení rodičů a přátel školy a zřizovateli – Zastupitelstvu obce Holčovice. Realizaci jsme řešili také se zahradním architektem Petrem Ondruškou a se specialistou pro rozvoj mikroregionu Krnovsko Pavlem Antonym.“

Jak se zapojili do projektu učitelé a žáci školy?

„Proběhl Workshop pro děti, kde byl představen záměr projektu, společně s dětmi jsme vytvářeli návrh zahrady, podle jejich přestav, stavbu modulu školní zahrady nad plánkem a také proběhla výtvarná soutěž „Jak vypadá školní zahrada mých snů“ s vyhodnocením nejlepších návrhů. Při realizaci projektu se žáci zapojili s výrobou cedulek k rostlinám, šitím podsedáků na špalky do přírodní pergoly a přípravou přírodní dělící stěny z nařezaných větví do připravených kůlů.

Pedagogičtí pracovníci absolvovali vzdělávací akci – cestu po přírodních zahradách, seminář a dílnu: „SEMÍNKA DOBRÝCH NÁPADŮ NEJEN PRO ŠKOLNÍ ZAHRADU“. Během letních prázdnin, ale i v přípravném týdnu, se sešli v naší přírodní učebně všichni pedagogové naší školy a vypleli celou zahradu. Pan školník, který je nyní správcem zahrady celé léto zaléval, aby se ujaly všechny rostliny. Také postavil zídku, která dělí pozemek od parkoviště.“

Kolik finančních prostředků bylo vynaloženo do celé akce? Kolik přispěla dotace a kolik prostředků je z vlastních zdrojů?

„Celkové způsobilé výdaje projektu činily přes 511 tisíc korun. Státní fond životního prostředí ČR nám z dotace přispěl částkou přes 434 tisíc korun, zřizovatel – Obec Holčovice akci dofinancoval ve výši přes 76 tisíc korun.“

Jaké vymoženosti má přírodní zahrada?

„K výuce slouží zejména: přírodní učebna s pergolou, která je důležitým prvkem, neboť slouží jako „venkovní učebna“ pro 20 žáků; přírodní učebna – krytý prostor (tee-pee), která je oproti první učebně krytá a mohou tak nezávisle na sobě probíhat dvě výuky v této zahradě; jezírko osázené skalkami s dřevěnou podestou sloužící jako přemostění; školní stromové arboretum opatřené cedulemi; ukázka ekosystému louky za pomoci květnatého trávníku; meteorologická stanice s ukazatelem světových stran, síly větru, teploměrem a srážkoměrem; vlastní kompostová místa; pěstební plochy určené žákům k výsadbě rostlin a bylin, tzv. bylinkový záhon a tři vyvýšené záhony – zeleninové; dělící stěny z okrasných dřevin a kameniva oddělující jednotlivé zóny; malá školní geologická expozice se základními místními horninami; broukoviště a hmyzí hotel ke sledování drobných živočichů a napajedlo a koupadlo pro ptáky v podobě vybudovaného jezírka.“

Jak přispěje přírodní zahrada ke vzdělávání žáků?

„Zahrada funguje jako otevřená učebna, v níž se denně mohou realizovat cíle environmentálního vzdělávání. Je prvním místem zkoumání mnoha budoucích přírodovědců. Dále poskytuje dostatečný prostor a podněty ke zkoumání a buduje vztah k pěstitelství a praktickému zahradničení, ale také vztah k estetickému cítění. Zároveň bude místem pro setkávání veřejnosti a poskytovat výjimečný prostor pro pořádání vzdělávacích akcí.“

Je zahrada nyní dostupná i pro veřejnost?

„Zatím zahrada veřejnosti není dostupná. Plánujeme zapojit se do akce „Víkend otevřených zahrad“.“

Jaké další aktivity plánujete v letošním školním roce?

„Z aktivit, které máme v plánu, bych uvedla hlavně výuku a z akcí například Podzimní tvoření, Den stromů, Zamykání zahrady, Odemykání zahrady, Den ptactva, Den Země, Víkend otevřených zahrad, Čtení v zahradě, možnosti využívání pro školy v přírodě ubytované na Zlaté Opavici a v budoucnosti i nabízet výukové programy pro okolní základní školy.“

Co byste závěrem vzkázala našim čtenářům?

„Závěrem by se dala jen zopakovat milá slova paní ředitelky Jany Válkové: „Uděláme vše pro to, aby se do naší školy děti těšily a bylo jim tady hezky.“ A já bych dodala, že bych přála naší nové zahradě spoustu slunných dní, dětský smích a zábavu při učení.“

Martina Tesařová

Věk: 55 let

Vzdělání: vysokoškolské (Ostravská Univerzita, Pedagogická Fakulta, Učitelství pro I. stupeň ZŠ)

Rodina: dcera Sylva (33), syn Pavel (30)

Koníčky: cestování, příroda, hra na kytaru, focení

Motto: „Obrať svou tvář k slunci a všechny stíny padnou za tebe“ anebo „Když se chce, všechno jde“.

 

Jak probíhalo slavnostní otevření přírodní zahrady v Holčovicích? Více si přečtěte zde!