DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Slavnostní otevření přírodní zahrady u mateřské školy v Dívčím Hradě proběhlo v neděli 8. září 2019 v 15 hodin.

Projekt Hrajeme si v přírodě spočíval v instalaci herních prvků, vzdělávacích prvků, stavebních prací – nové oplocení a výsadby zeleně a terénních úprav na zahradě mateřské školy v Dívčím Hradě.

„Myslím si, že takováto úprava zahrady mateřské školy na vesnici prostě patří. Byly využity přírodní materiály – dřevo a kámen s tím, že byly vysázeny i stromy a keře, které jsou v našem podnebném pásu tak říkajíc doma. Celý koncept byl pak dotvořen herními a vzdělávacími prvky, takže bude díky projektu podpořeno i enviromentální vzdělávání dětí,” řekl starosta obce Jan Bezděk.

„V pátek jsme byli proškoleni ve správném užívání a údržbě herních a vzdělávacích prvků v rámci realizovaného projektu HRAJEME SI V PŘÍRODĚ, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí,”řekl dále starosta.

„Z úpravy zahrady a oplocení školky jsem nadšený. Bez dotace Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky bychom nemohli projekt realizovat. Proto jim patří velký dík nejen za naše zastupitelstvo, ale především za děti a jejich rodiče, kteří budou přírodní zahradu plně využívat,”řekl závěrem Bezděk.