HOLČOVICE (FOTO) | Za Základní školou v Holčovicích na Albrechticku vznikla nová přírodní zahrada, kterou realizátoři pojmenovali Jeřabinkou. Veřejnosti se slavnostně otevřela v sobotu 14. září 2019 odpoledne.

Areál za Základní školou v Holčovicích na Albrechticku nově zdobí přírodní zahrada Jeřabinka, která se slavnostně otevřela široké veřejnosti v sobotu 14. září 2019 odpoledne. S prvotním nápadem přišla místní pedagožka a nakonec i koordinátorka celého projektu Martina Tesařová už před pěti lety.

„Zahrada je můj dávný sen a paní ředitelka Jana Válková mě ve všech krocích podporovala. Až jednou budu odcházet ze školy, budu mít pocit, že tam něco po mě zůstalo. Pevně věřím, že to zvedne učitele z lavic ven do přírody,“ s úsměvem na tváři řekla redakci zpravodajství STA Bruntálsko Martina Tesařová.

Lokalita nabídne tři zóny – praktické poznávání (stromové arboretum, geologická expozice, bylinkový záhon, květnatý trávník, hnízdiště pro ptáky, broukoviště, hmyzí hotel, jezírko); didaktická zóna (přírodní učebna, výukové paravány, informační tabule, cedule k rostlinám, meteostanice) a zóna pro tvořivé hry.

„Úprava bývalé školní zahrady je provedena v přírodním stylu. Jsou upřednostněny prvky, které podporují environmentální výchovu a rozvoj dovedností dětí. V zahradě jsou přírodní složky (půda, voda, vegetace, kámen, dřevo) použity tak, aby umožňovali v malém ukázat a přiblížit to, co je v okolí ve velkém. Jsou tak vytvořeny ukázky přirozených biotopů nacházejících se v okolí,“ pokračovala koordinátorka projektu.

Přírodní učebny jsou hned na dvou místech. „Je zde učebna s pergolou, kterou popínají rostliny. Druhou učebnou je krytá učebna – tee-pee včetně prostorného kulatého stolu pro 15 žáků. Dalšími prvky jsou přírodní jezírko, kamenná zídka, keřové houštiny, květnatý trávník – louka, broukovník, hmyzí hotel pro život hmyzu, vyvýšené záhony, meteostanice, geologická expozice, pěstební plochy. Charakteristickým druhem stromů je jeřabina ptačí, která se stala i „erbem“ této zahrady,“ doplnila pedagožka Tesařová.

Realizace projektu vyšla na částku přes 511 tisíc korun. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce. Zřizovatel školy Obec Holčovice se podílel 15% na financování. „Jsem moc ráda a vděčná za to, že se široké veřejnosti slavnostní otevření přírodní zahrady líbilo,“ v závěru dodala koordinátorka projektu Martina Tesařová.