MSK | Dne 12. listopadu 2017 moravskoslezští policisté ve spolupráci se sdružením Ostrava bezpečná doprava!!! zrealizovali páté kolo preventivního projektu „Řídím bez opice“.Celodenní akce se zúčastnilo téměř 130 řidičů a to z řad žáků autoškol, začínajících řidičů i široké veřejnosti.

Foto: Policie ČR

Všichni zúčastnění měli stejné podmínky. Řídili své vozidlo po vymezené trase ve tvaru „osmičky“ nejprve cvičně  – za střízliva. Následně vystoupili z vozidla a nasadili si tzv. alkobrýle (simulují vidění opilého řidiče). Museli vzít klíče od vozidla, dojít k vozidlu, odemknout, nasednout, připoutat se, nastartovat a rozjet se a ujet stejnou trasu. Samozřejmě to bylo na každém, zda se rozjede či ne. Poté se jízda opakovala, ale za pomocí tzv. drogobrýlí (simulují účinky požití marihuany).

Jízdy, při kterých měli řidiči brýle na očích, byly pomalé. Řidiči se soustředili na svou trať. Při objíždění dopravního kuželu, byl každý obezřetný. To byly chvíle, kdy si každý uvědomil možná rizika z jízdy pod vlivem alkoholu či drog, což může být např. špatná prostorová orientace, špatný odhad vzdálenosti, rozdvojené vidění.

Po jízdách účastníci absolvovali besedu s dopravními policisty. Ti je seznámili s problematikou alkoholu a drog za volantem, kazuistikami, ale také s možnostmi, jak se zjistí, je-li řidič ovlivněn alkoholem či drogou. Na závěr všichni dostali samolepku s logem projektu a jednorázový alkoholtest.

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že zúčastněné jsme touto preventivní aktivitou odradili od budoucí jízdy pod „vlivem“. Zúčastnění také doporučují tuto aktivitu povinně absolvovat v rámci autoškol.

Zdroj: Policie ČR