OSOBLAHA | Také letos uspořádali ve školní družině Velikonoční odpoledne pro společné tvoření rodičů s dětmi. Nálada byla příjemná, pracovalo se s chutí a výsledkem byla radost dětí, rodičů i pěkné výrobky. Velké díky patří paní Strejčkové, která připravila výborné občerstvení pro všechny.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná