OSOBLAHA | Jarmark proběhl v sobotu 1. dubna 2023 v malém i velkém sále kulturního domu v Osoblaze. Během jarmarku mohli návštěvníci navštívit několik prodejců ti nabízeli nejen občerstvení, ale i velikonoční zboží či tradiční rukodělné výrobky,

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná