KRNOV | V Kostelci byla v pondělí 1. srpna zahájena oprava opevnění břehů vývaru stávajícího pevného jezu na řece Opavě, který se nachází v blízkosti areálu TJ Lokomotivy Krnov a je v majetku města. Cílem je zajištění stability jezu.

Foto: MěÚ Krnov

„Jedná se o opravu stávající stavby v původních parametrech. Narušená konstrukce opevnění vývaru kamennou dlažbou do betonu bude rozebrána a nahrazena dlažbou novou, ve stejné skladbě a ploše,“ uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Opravu za 1,8 milionu korun včetně DPH provádí firma. Ve smlouvě o dílo je pro dokončení a předání stavby stanoven termín 31. října letošního roku.

Zdroj: MěÚ Krnov