KRNOV | Město Krnov v letošním roce opraví střechy tří důležitých objektů. Jde o hlavní budovu nemocnice, bývalý dělnický dům, v němž sídlí MIKS Krnov a kino Mír, a vodojem na Bezručově vrchu. Práce budou stát celkem 32 milionů korun bez DPH.

Foto: STA Bruntálsko

Nejvyšší částku, 27,3 milionu korun, zaplatí město firmě H&B delta, která získala zakázku na rekonstrukci střechy hlavní budovy v areálu nemocnice. Tato střecha je také největší. Má plochu 3 100 metrů čtverečních, což představuje zhruba polovinu fotbalového hřiště. „Cílem opravy je kompletní výměna staré azbestocementové krytiny za novou lehkou střešní krytinu z hliníkových falcovaných šablon, a vyspravení plochých střech, kde původní asfaltové pásy budou nahrazeny hydroizolační fólií na bázi flexibilních polyolefinů. Střešní roviny budou z důvodu revize a přístupu k zařízení na střechách doplněny ocelovými žebříky, revizními lávkami, stoupacími plošinami, záchytnými nerezovými kotvícími body, bezpečnostními háky, zábradlím, madly a pochozími chodníky s protiskluzným povrchem,“ říká vedoucí odboru investic Jan Šrubař.

Součástí stavby je také provedení nových klempířských prvků, vyspravení narušených prvků původní konstrukce krovu a oprava bleskosvodu nebo původního osvětlení v krovu. „Poškozené dřevěné okenní výplně u valbových vikýřů budou vyměněny za nové plastové. Součástí opravy střech bude i oprava dřevěného podbití přesahu střechy a olíčení části původní fasády nad opravovaným střešním pláštěm situovaným do dvora,“ dodává Jan Šrubař.

K výměně střešní krytiny dojde i v případě kina. „Oprava se týká bočních částí budovy – bývalého internátu, kde sídlí MIKS, a současného Art klubu. Na střeše je krytina z asfaltových pásů, která bude odstraněna i se stávajícím bedněním. Na nosné trámy se přibije nové bednění tvořené smrkovými prkny, na něž se uloží separační textilie a následně připevní hydroizolační fólie z PVC-P,“ popisuje Jan Šrubař. Také v tomto případě budou staré klempířské prvky nahrazeny novými a kromě jiného dojde k výměně střešních výlezů.

Stejnou částku město uhradí firmě CONCH za opravu střešního pláště vodojemu na Bezručově vrchu, po níž bude mít objekt novou střešní dřevěnou konstrukci, záklop z OSB desek, bitumenovou střešní krytinu a nové oplechování.

Zdroj: MěÚ Krnov