KRNOV | Dobré bydlení není jen o kvalitě bytu nebo domu, ale také o okolním prostředí. Vlastníci rodinných domků mají svou zahradu a její vzhled a využití si určují sami. Pozemky kolem bytových domů jsou ale většinou v majetku města a tak jejich obyvatelé, kteří by chtěli mnohé změnit k lepšímu, to mají složitější.

Foto: MěÚ Krnov

Možnost ovlivnit, jak bude vypadat okolí jejich bydliště, nyní ale dostávají obyvatelé z Hlubčické ulice, kteří bydlí v domech číslo 109 až 139. Příležitost mají v úterý 13. února, kdy město Krnov v Koncertní síni sv. Ducha pořádá od 17.00 do 18.00 hodin veřejné projednání řešení veřejného prostoru vnitrobloku. „Architekt Petr Kalivoda jim představí svůj návrh, který zpracoval do podoby studie proveditelnosti,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Návrh zahrnuje úpravu vstupních parterů jednotlivých domů, revitalizaci ústředního prostoru a vybavení několika dalších menších prostorů, vybudování nových peších cest, nástin dopravního řešení, jehož cílem je zvýšení počtu parkovacích míst, a koncepci zeleně.

„Studie je pracovní a není vůbec závazná. Jejím cílem je otevřít debatu s občany o možných úpravách vnitrobloku a získat od nich potřebné informace. Relevantní poznatky občanů budou následně zapracovány do definitivní studie, z níž vzejde projektová dokumentace. V průběhu zpracování projekt opět předložíme občanům, aby měli možnost závěrečného připomínkování,“ řekla Klára Hazuchová.

Stejným způsobem město postupuje i v případě konceptu změn veřejného prostranství u domů v Albrechtické ulici, v okolí „věžáku“. Architektonický návrh byl s občany projednán v listopadu, na jaře by mělo proběhnout výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.