KRNOV | V Koncertní síni sv. Ducha se 13. února konalo veřejné projednání řešení prostoru vnitrobloku v Hlubčické ulici, ohraničeného domy číslo 109 až 139. Svou vizi účastníkům představil architekt Petr Kalivoda.  

Foto: MěÚ Krnov

 

„Ze 140 vlastníků bytů se setkání sice zúčastnilo jen dvacet, ale jejich podněty byly velmi cenné. Řadu připomínek, týkajících se například vedení obslužné komunikace, umístění a počtu parkovacích míst, velikosti a druhu hřišť, zdejších zvyklostí nebo příjezdu integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy před vchody do domů, po prověření architekt do návrhu řešení zapracuje,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Studii mohou občané připomínkovat i po veřejném projednání. Návrh je k nahlédnutí na odboru veřejných zakázek u referenta Jana Šrubaře, který podněty shromažďuje. Schůzku je třeba si ale domluvit předem na tel. čísle 554 697 243 nebo e-mailem: jsrubar@mukrnov.cz. Po shromáždění připomínek budou relevantní poznatky občanů zapracovány do definitivní studie, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

„Předpokládáme, že ještě v průběhu letošního roku by projektová dokumentace měla být rozpracovaná do takové míry, abychom se společně s projektantem, panem architektem a občany potkali a budoucí podobu vnitrobloku ještě jednou prodiskutovali,“ uzavřel Michal Brunclík.

Zdroj: MěÚ Krnov