KRNOV | Zajímá vás, jak byli vloni obyvatelé Krnova šetrní k planetě Zemi? Odpověď dává takzvané environmentální vyúčtování, v němž jednou ročně nezisková společnost Asekol vyčísluje úspory elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody, které vznikly díky recyklaci vysloužilého elektrozařízení odevzdaného v jednotlivých obcích.

 

„Obyvatelé Krnova v loňském roce vyřadili 46 474,98 kilogramů elektra. Tím, že ho naše společnost předala k recyklaci, jsme společně uspořili 629,05 MWh elektřiny, 35 469,76 litrů ropy, 2 758,20 m3 vody a 22,68 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 130,46 tun a produkci nebezpečných odpadů o 571,25 tun,“ uvádí Asekol.

Z výše uvedeného vyplývá, že snaha obyvatel Krnova recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče má význam. „Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k až sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Odevzdání 10 vysloužilých monitorů zase ušetří energii potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let,“ vyjmenovává Asekol.

V současnosti mají obyvatelé České republiky k dispozici přes 17 000 sběrných míst, což je pětkrát více než například v Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci, ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.

V našem městě červené kontejnery najdete na adresách: Hlavní náměstí 10, E. Hakena 8, náměstí Hrdinů 13, Tyršova 2, Budovatelů 1, Rooseveltova 20, Seifertova 35, SPC E 11 a H 41, Hlubčická 106, Albrechtická 98, Sovova 1 a Pod Ježníkem 13.

Krnov už zná také čísla týkající se loňské úspory emisí, osvědčení obdrželo od společnosti EKO-KOM. „Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které jste dosáhli, představuje u emisí CO2 ekv. 1 385,695 tun, úspora energie 34 833 428 MJ,“ vypočítává ředitel společnosti Zbyněk Kozel.

Za množství odpadu, které město v roce 2018 vytřídilo a předalo k využití, obdrželo od společnosti EKO-KOM téměř tři milióny korun.

Zdroj: MěÚ Krnov