KRNOV | S nečekaným zájmem obyvatel se setkalo veřejné projednání rozpracované projektové dokumentace prostranství vnitrobloků v okolí „věžáku“ v Albrechtické ulici, které se konalo ve čtvrtek 31. ledna přímo v lokalitě budoucích úprav.

Foto: MěÚ Krnov

Projekt příchozím, které neodradilo chladné počasí, představil projektant Petr Guňka „Upraví se veškeré komunikace, předláždí všechny chodníky, budou vybudována nová parkovací místa, dvě dětská hřiště a také nové chodníky v travnatých plochách, kde si lidé v současnosti zkracují cestu. V rámci regenerace bude upravena i zeleň, její návrh ale bude součástí až vyššího stupně projektové dokumentace.“

Mezi připomínkami, které zazněly, dominovaly ty, jež se týkaly parkovacích míst, množství a umístění laviček nebo vhodnosti dětských hřišť v blízkosti parkovišť. Zazněl i požadavek doplnit chodník kolem domu Albrechtická 96a cyklostezkou, protože tudy často jezdí cyklisté a dochází k nebezpečným situacím. „Snažili jsme se všechny náměty zaznamenat. Aby nebyli z projednání vyloučeni občané, kteří se nemohli setkání zúčastnit, připomínky k projektu budeme shromažďovat až do 15. února. Poté je předáme projektantovi,“ uvedla Kristýna Kutálková z odboru strategického rozvoje, která připomínky přijímá na e-mailu: kkutalkova@mukrnov.cz.

Úprava veřejného prostranství vnitrobloků mezi domy v Albrechtické ulici 94a až 100e a v ulici I. P. Pavlova 1, 3, 5 a 7 byla s občany projednávána už podruhé. Poprvé o ní mohli diskutovat na podzim roku 2017, kdy jim byla předložena architektonická studie. Připomínky, pokud byly oprávněné, projektant v projektové dokumentaci zohlednil.

Zdroj: MěÚ Krnov