OPAVA | V těchto dnech tráví žáci 9. tříd a jejich rodiče mnoho času uvažováním nad výběrem střední školy. Jednou z možností, kde získat úplné střední vzdělání s maturitou, je studium na opavské Obchodní akademii a SOŠ logistické. Tato škola má takřka stoletou tradici a patří k významným vzdělávacím organizacím na mapě škol našeho regionu. Výuka na této škole probíhá ve dvou budovách, což pro žáky představuje příjemnější prostředí, neboť všichni žáci nejsou soustředěni na jednom místě.

Foto: Obchodní akademie a SOŠ logistická

Obory školy

Škola nabízí 5 ekonomických maturitních oborů: Vedle tradičního oboru Obchodní akademie, to jsou obory Informační technologie či Ekonomické lyceum, v němž je integrována složka všeobecného i ekonomického vzdělání. Zajímavými obory jsou také Provoz a ekonomika dopravy, který se zaměřuje na oblast logistiky přepravy nákladů, skladování a zasilatelství, a Logistické a finanční služby se zaměřují na logistiku přepravy kusových zásilek, na bankovnictví a pojišťovnictví.

Obor logistické a finanční služby lze v našem regionu studovat pouze v Opavě, díky této skutečnosti si jeho absolventi nemusí příliš lámat hlavu s pozdějším pracovním uplatněním. Škola spolupracuje s významnými logistickými firmami, v poslední době rozšířila síť spolupracujících společností o firmu ZOOT, za zmínku stojí i to, že žáci dvou posledně jmenovaných oborů získávají řidičské oprávnění skupiny B zdarma. Prohlídka budovy školy v Otické ulici, kde se vyučují obory Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby je možná v úterý 30. 1. od 15 do 17 hodin.

Škola myslí na rozvoj žáků

Obchodní akademie a SOŠ logistická myslí také na rozvoj svých žáků v odborných dovednostech a jazykových kompetencích, takže studentům umožňuje zahraniční stáže v různých světových destinacích. „V současné době probíhá projekt programu Erasmus+ UNESCO, do něhož jsou zapojeni partneři pěti zemí. Díky projektu se naši žáci mohou seznamovat se světovým dědictvím UNESCO, cílem je nejen památku navštívit, ale také se o ní dozvědět co možná nejvíce informací, samozřejmostí jsou workshopy o ochraně památek a uchování světového dědictví.

Projekt napomáhá rozvoji jazykových kompetencí studentů, jen poznamenám, že naši žáci díky němu navštíví např. Madeiru či Réunion,“ dodává Kyjovský. V těchto dnech škola připravuje nový projekt zahraničních stáží pedagogů i žáků v Rakousku, Německu, Irsku, Španělsku a Lucembursku. Žáci obchodní akademie totiž zařazují do svého studijního plánu dva z poměrně široké nabídky cizích jazyků, a to angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny.

Foto: Obchodní akademie a SOŠ logistická