KRNOV | Městský úřad Krnov, odbor správní, poskytuje terénní službu vyřízení žádosti o občanský průkaz pro imobilní občany, kteří jsou v jeho správním obvodu v domácí péči, hospitalizováni nebo trvale žijí v domově pro seniory a podobně. Průměrně si tímto způsobem vyřídí občanský průkaz až 200 klientům ročně.

Foto: Pixabay

Služba je zajišťována pracovištěm občanských průkazů a cestovních dokladů osobní návštěvou pracovníků v místě současného pobytu žadatele a je poskytována pouze v mimořádných, odůvodněných případech pro zdravotně a tělesně postižené občany, kteří nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít si požádat osobně o nový občanský průkaz. Cestovní pas takovým způsobem vyřídit nelze.

V případě potřeby využití této služby imobilní občan, nebo jím pověřená osoba kontaktuje pracoviště občanských průkazů Městského úřadu Krnov osobně, popř. telefonicky a domluví se na podrobnostech a termínu návštěvy. Pracovnice úřadu osobně navštíví imobilního klienta s již předchystanou žádostí, klienta vyfotografují a pokud je to možné, klient se na žádost podepíše. Po vyhotovení nového občanského průkazu pracovnice občana navštíví znovu za účelem předání dokladu. Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.

Samotná služba je bezplatná, zůstává ale povinnost uhradit správní poplatek, pokud tak stanoví zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení občanského průkazu.

Občané by tuto službu neměli zneužívat, jedná se o službu pro osoby nechodící, vážně nemocné, zdravotně a tělesně postižené apod. Případné zneužití této služby je možno kvalifikovat jako přestupek proti pořádku ve státní správě.

Více informací o této službě získáte na webu města krnov.cz, osobně na odboru správním, pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 2. patro, kanc. č. 310, 312, nebo telefonicky na výše uvedených číslech.

Zdroj: MěÚ Krnov